пользователей: 28678
предметов: 12199
вопросов: 229892
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Схема б-л літописання М.Улащика

«Введение в изучение белорусско-литовского летописания», Москва, 1985. Групи: 1,2,3 літописні зводи:

Origo Regis? Віленський, Супральський, Никифорівський, Уварівський, Академічний; 6 літописів: Арх. товариства, Красинського, Рачинського, Ольшевський, Румянцевський, Євреніївський; Хроніка Биховця, Хроніка Литовська і Жимойтська. Назви груп: Супральський літопис: 1.Общерусские летописи, 2.Похвала Витовту, 3.Исторыя ВКЛ. Час складання: З сер XIII до сер. ХVI ст.

Хроніка Биховця – поч. XVI ст. 1.1440, 2.кін. XV ст., 3.1560 рік, Джерела: Хроніка Биховця; Іпатівський звід, попередні редакції. Особи: Єпископ Герасим, князі Одинцевичі. Центри: Смоленськ, можливо, і Слуцьк, Могилів, Ново грудок. Коло проблем: Аналіз досліджень вчених у галузі білорусько-литовського літописання; З’ясування генеалогії  князів;Текстологічний, структурний аналіз.


15.06.2014; 18:51
хиты: 78
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь