пользователей: 28678
предметов: 12199
вопросов: 229892
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Схема б-л літописання В.Чемирицького

Белорусские летописи как памятники литературы (Возникновение и литературная история первых сводов), Автореферат, дисертація кандидата філологічних наук – Мінськ, 1967р. 4 групи: 1 б.звід (коротка редакція): Супральський, Никифорівський, Уварівський, Академічний. 2 б.звід (поширена, складна редакція): Красинського, Ольшевський, Румянцевський, Євреніївський, Познанський. 3 б.звід (повна редакція): хроніка Биховця. Назви груп: Супральський літ-с: 1,2 – избраная лет-сь, 3.Летопись Великих князей литовских

4.Повсть про Подолье, 5.Похвала Витовту, Час: 1.Середина XV ст., 2. Середина XV ст., 3. Коротка  редакція в 20-ті роки XVI ст., 1.1446, 2. XV ст.,3.Сер. XVI ст., Джерела: Митрополітичний звід 1446р., Іпатівський літопис; Попередні літописи, місцеві матеріали; Особи: Єпископ Герасим, Слуцькі князі, Єфросинія полоцька, слуцький патріарх; Центри: Першій звід – Смоленськ; Другий – Слуцьк або Новогрудок; Третій – при дворі місцевих князів у Вільно. Коло проблем: Встановлення джерел та протографів; Поділ на частини; Особлива увага до Полоцького літопису; Зіставний аналіз літописів; З’ясування причин, що спонукали авторів змінювати й трактувати різні події по різному.


15.06.2014; 18:51
хиты: 83
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь