пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

26.Виникнення родової громади (приборкання зоологічного індивідуалізму та виникення екзогамії)

Родова громада (рід) - це засноване на кровнородственных зв'язках і спільності майна об'єднання людей. ведучих спільне господарство

Родова громада - основна структурна одиниця первісного суспільства, його елементарна частка. Близькі пологи поєднувалися в племена, останні - у союзи племен.

Основні цілі цього об'єднання:

а) підвищення рівня безпеки за рахунок колективного протистояння ворожим людині чинностям природи;

б) підвищення рівня гарантированности успіху при відсічі нападам з боку собі подібних, при нападі на собі подібних.

Структура первісного суспільства: а) родова громада; б) плем'я; в) союзи племен.

Органи влади й керування в первісному суспільстві:

у родовій громаді а) загальні збори, б) старійшина;

у племені а) рада старійшин; б) вождь;

у союзі племен а) рада вождів племен; б) вождь (або два вожді, один із яких - військовий вождь) союзу племен.

Родова громада — колектив первісних людей, що є кревними родичами, які спільно трудилися й мали спільну майно. Почали формуватися в палеоліті з первісних людських черід. У мезоліті й неоліті на зміну родовим громадам прийшли сусідські громади, а потім - племена.

Саме панування зоологічного індивідуалізму стало на певному етапі розвитку стада первісних людей перешкодою для подальшого розвитку виробничої діяльності. І якісно нові, соціальні відносини виникли спочатку як засіб приборкання зоологічного індивідуалізму. Тому помилково розглядати соціальні зв'язки як подальший розвиток біологічних. У той же час протиріччя біологічного і соціального не можна розглядати в абсолюті. Піклувальний інстинкт, колективізм, різні акти взаємодопомоги, не тільки не зникли, а й отримали соціальні стимули. Становлення людського суспільства з необхідністю припускало приборкання, введення в певні рамки таких найважливіших індивідуалістичних потреб, як харчова й статева.

Якими ж нормами регулювали укладання шлюбу? Однією з них була вже відома нам родова екзогамія, спочатку дуально-родова, а згодом дуально-фратріальна, що виявлялася у перехресно-двоюрідному, або кроскузенному шлюбі. Чоловіки женилися на дочках братів своїх матерів, або на дочках сестер своїх батьків. В інших суспільствах кілька родив мов би по колу поставляли шлюбних партнерів один одному. Так само існували звичаї «уникнення» (запобігання) статевих зв'язків між людьми, які не належали до кола потенційних чоловіків і дружин.

З виникненням роду й дуальної організації на зміну людям і суспільству, що формувалися, прийшли готові люди й готове людське суспільство. Почалася історія справжнього людського суспільства, першою стадією якого була історія первісного суспільства, що сформувалося.

 


19.01.2014; 04:00
хиты: 580
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история древнего мира
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь