пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

20.Раннє відтворювальне господарство

Людство тривалий час розвивалося за рахунок привласнення готових продуктів природи через мисливство, збиральництво та рибальство.Приблизно 10 тис. років тому розпочалися першіексперименти з доместикації (окультурення) рослині тварин, що й склали згодом дві провідні галузі для отримання продуктів харчування – рільництво і скотарство. Зауважимо – саме провідні, оскільки люди й надалі користувалися (як і нині) дарами природи, урізнобарвлюючи раціон харчування, а у неврожайні роки рятуючись таким чином від недороду. Учені сперечаються, що призвело до виникнен ня відтворювального господарства – нестача харчів (зокрема, через кризу мисливства), привабливість нових чи просто невгамовне прагнення людини до експерименту. Схоже, що її підштовхнула сама природа, в першу чергу, зміни, що сталися після закінчення льодовикового періоду, з настанням доби голоцену – геологічної сучасності. Тоді на земній кулі розпочалося потепління, яке супроводжувалося зникненням певної фауни (в північній півкулі ви- мерли мамути й інші великі стадні тварини) і флори. Попри деякі втрати тваринний і рослинний світзбагатився (за рахунок мутацій) новими численними видами. Як то довівМ.Вавилов, виняткові умови дляформування рільництва склалися лише в кількох куточках світу, а саме – в гірських субтропічних смугах зі значним  видовим і сортовим різнобарв’ям рослин, зокрема, диких злакових, бобових і ін.,  які стали пращурами культурних. Такі зони вчений назвав первинними осередками  виникнення рільництва. Паралельно з’ясувалося, що такі осередки в загальних  рисах збігаються з зонами одомашнення тварин, себто формуванням скотарства. Подальші дослідження, зокрема співпраця палеоботаніків з археологами, суттєво уточнили ці дані й, що особливо важливо, дозволили окреслити час і шляхи поширення нових видів діяльності на інших просторах. Територія України, як і Європи загалом, не входила до первинних осередків виникнення відтворювального господарства. Сюди нові види діяльності були привнесені з Передньої Азії. Передньоазійський осередок був одним із найдавніших і найважливіших для подальшої історії людства. Там були окультурені злаки (пшениця, ячмінь), бобові (горох, сочевиця, нут і вика ервілія) та інші рослини (зокрема льон), а також одомашнена велика й дрібна рогата худоба, свині


19.01.2014; 04:00
хиты: 728
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история древнего мира
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь