пользователей: 27941
предметов: 11952
вопросов: 221940
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

3.Джерела вивчення історії первісного суспільства

Джерела ІПС: археологічні, етногр, , антроп. матеріали, а також фольклористики, памятки, здобутки  лінгвістики, геології. Такий підхід зумовлений передусім особлив. джерел, що хронологічно охоплюють увесь період п. і. Проте арх.. джерела репрезентують мат. к-ру і меншою мірою матер. прояви дух. к-ри. Дость пов’язана з ін.. науками. Етнографія – галузь іст. Науки,яка вивчає к-ру і побут народів, їхній етногенез,розселення та культ-побут. Зв’язки.

Антропологія-наука про походження та еволюцію людини.

Лінгвістика – наука про мову, мовознавство.

Фольклористика – наука про фольклор, займається збиранням і дослідженнм словесної і музич. Нар. Творчості, вивчає закономірності її роз-ку.

Геоло́гія (від грецького γη (ge) (рос.геология, англ. geology, нім. Geologiе f) — земля, λογος (logos) — наука) — наука про Землю, її історію та процеси, що її створили. Вивчає склад, будову, рухи та історію розвитку земної кори і закономірності утворення й поширення корисних копалин.

1896 році француз Анрі Бекерель відкрив явище радіоактивного розпаду. За 9 років Ернест Резерфорд запропонував використовувати це явище для абсолютного датування в геології. Так почали розвиватися радіометричні методи датування. Одночасно розпочинається застосування цих методів еволюціоністами в надії підтвердити правильність гіпотетичної часової класифікації видів за еволюційними довготривалими епохами.

Радіоактивний елемент/ізотоп (наприклад, уран, рубідій, калій-40, вуглець‑14 і т.д.) з часом розпадається на легші елементи. Швидкість цього процесу характеризується середньостатистичним періодом напіврозпаду Існує близько десятка радіометричних методів:  рубідій‑стронційовий, уран-свинцевий, калій-аргоновий, вуглець-азотний (радіо-вуглецевий) та інші.

Принцип датування в усіх методах полягає у порівнянні концентрацій певних елементів у викопному предметі з концентраціями цих же елементів у подібних сучасних предметах. Якщо у радіо-вуглецевому методі порівнянню підлягають концентрації самого С14 “до і після”, то в інших методах здебільшого порівнюють не концентрації, а відношення концентрацій “до і після”.


19.01.2014; 03:59
хиты: 1026
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история древнего мира
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь