пользователей: 28037
предметов: 12004
вопросов: 223410
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Новгород в 14-15ст.

Новгородська республіка 1136–1478 рр. 1386-1387 - Похід Дмитра Донського на Новгород. Новгородці зобов’язуються виплачувати податі великому князеві Московському. 1397-1398 - Війна Москви з Новгородом за Двінські землі. Новгородцям вдається відбитися від натиску Василя І і укласти мир «по старовині». 1471 - Похід московського війська на Новгород, власті якого уклали союз з литовським князем Казимиром IV. Іван ІІІ розглядав литовські спрямування частини новгородців не просто як непокору великому князеві, але як зраду російському народу і православній вірі.

В період правління Івана III Васи­льовича (1462-1505) та його сина Василя III Івановича (1505-1533) до Московського великого князівства були приєднані Ярославське (1463) та Ростов­ське (1474) князівства, Новгородська республі­ка (1478). 1478, 15 січня - Новгородці присягли великому князеві Московському Івану ІІІ. З Новгорода в Москву був відвезений вічовий дзвін – символ новгородської вольниці. Приєднання Новгорода до Москви.

1348 - Відокремлення Пскова від Новгорода. Псков стає самостійною республікою.

Стри­голь­ників рух – єретичний рух, що ви­ник в се­ре­дині ХІV – першій по­ло­вині ХV ст. в Нов­го­роді і охо­пив Псков, Тверь і Рос­тов. По­ход­жен­ня на­зви точ­но не вста­нов­ле­но. Ймовірно, назва пов’язана з обрядом постригу в причетники. Ак­тив­ни­ми учас­ни­ка­ми ру­ху бу­ли по­садсь­кий люд та ниж­че ду­хо­вен­ст­во.


23.08.2015; 01:19
хиты: 245
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь