пользователей: 28055
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Всесвітньо історичне значення давньогрцької культури.Архаїчний та класичний періоди.

Виникає поняття Космосу, як порядок, що протистоїть Хаосу. Організуючий принцип філософської, політичної, естетичної та етичної культури! Антропоцентризм, агональність, релігійні свята. Створення ігор (Олімпійських, Істмістських), колонізація культурним впливом Балканської Греції.

Архаїчний період(VІІІ-VІ ст. до Р.Х.) – перехідний період від варварства до цивілізації. Кодифікація законів, зародження храмового будівництва, філософії, набуття високого рівня поезії та музики. Виникнення у VІІІ ст. до Р.Х. грецького алфавіту – започаткування давньогрецької мови. Гесіод. Лірична поезія – VІІ с. до Р.Х. – Архілох, Алкей, Сафо. Апокрант – ІІ пол. VІ ст.. до Р.Х. Елегії Феогніда, Алкея, Солона, Піндара.

Класичний період (V – ІV ст. до Р.Х.). Свято панафіній, свято на честь Діоніса. Поява театру. Есхіл V ст. до Р.Х. – театр, поєднання місця, часу, дії. Арістотель, Есхіл, Софокл, Еврипід. Трагедія, комедія, Аривтофан. Прозаїчні твори Геродота, Фукідіда

Мистецтво досягає самостійної художньої галузі, високий ступінь технічної майстерності і високий мистецький рівень. Давньогрецька архітектура – Парфенон. Скульптура – Мірон, Фідій, Поліклет. Живопис – Полігнот, Аполодор (світло і тінь) Аполон покровитель мистецтв…


05.02.2015; 20:34
хиты: 269
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь