пользователей: 24772
предметов: 11095
вопросов: 195957
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Документ як основний вид ділового мовлення. Класифікація документів

Документ – осн. вид ділового  мовлення, що містить інф., зафіксовану на матеріальному носії, осн. функцією якого є зберігати та передавати її (інф) в часі та просторі.

Документообіг  - рух документів в установі від часу їх ств. чи одержання до закінчення виконання або надсилання.

Документознавство – наук. дисципліна, що вивч. закономірності  ств. док-тів, розроб. методи для оформлення, принципи документообігу і побудови сис-ми док-ції.

Класифікація службових документів – це поділ їх на класи за найбільш загальними ознаками схожості та відмінності. Мета класифікації полягає в підвищенні оперативності роботи апарату управління та відповідальності виконавців.

Види документів визначаються за ознаками:

 1. Найменування (заява, листи, службові записки)
 2. Походження (службові, особисті)
 3. Місце виникнення (внутрішні, зовнішні)
 4. Призначення ( 1) док-ти щодо особового складу – автобіографія, резюме, заява, пропозиція, скарга, хар-ка, трудова книжка, особистий листок з обліку кадрів; 2) довідково-інф. док-ти – анотація, відгук, рецензія, висновок, довідка, доповідна та пояснювальна записки, запрошення,  звіт, лист, оголошення, план, протокол, витяг з протоколу, стаття, наукова робота, реферат, тези, конспект, телеграма, факс; 3) обліково-фінансові док-ти – акт, доручення, розписка, список, таблиця, накладна; 4) господарсько-договірні – договір, трудова угода, контракт; 5) організаційні док-ти – інструкція, положення, правила, статут; 6) розпорядчі док-ти – вказівка, наказ, постанова, розпорядження).
 5.  Форма (стандартні, індивідуальні)
 6. Напрямок (вхідні, вихідні)
 7. Строк виконання (звичайний безстроковий, терміновий, дуже терміновий)
 8. Ступінь гласності (загальні, таємні, для службового користування)
 9. Стадії створення ( оригінали, копії, витяги, дублікати)
 10. Складність (прості, складні)
 11. Строк зберігання (постійний, тривалий, тимчасовий)
 12. Техніка відтворення (рукописні, відтворені механічним чи електронним способом)
 13. Носій інформації (паперовий, електронний (диск, дискета тощо)

21.08.2015; 00:36
хиты: 175
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь