пользователей: 27888
предметов: 11905
вопросов: 220629
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

94 Типи укр. поселень

Відчуття українцями простору та способи його організації демонструють форми сільських поселень. Вони досить різноманітні і зумовлені ландшф. степ., лісост., лісових та гірських земель Укр.. Способи землевол. й землеосв., ведення господар., сімейно-побутові стосунки, норми звичаєвого права, земельно-державні нормативи також суттєво впливали на становлення етнічних традицій пріоритетного вибору тої або іншої форми сільського поселення та характеру його забудови.За тривалістю проживання виокремлювалися постійні й сезонні посе­лення.Постійні поселення відповідно до кількості садиб, що утворювали їх, бу­ли багатодвірними та малодвірними. У XIX ст. на всій території України переважали багатодвірні.Форми стаці. багатодвірних поселень в Україні у XIX ст. відпо­відно до ступеня їхньої врегульованості (відповідності адміністративно-ре гульованій системі вимог) були представлені трьома типами: нерегулярним (неправильних форм) так званим безсистемним, переходовим та системним регулярними (правильних форм).Системний тип поселень виступав переважно у вуличному, радіальному та квартальному варіантах забудови.На терені України у XIX ст. окреслилися чотири регіони: поліський, лісостеповий, степовий та карпатський.Поліський регіон відзначався побутуванням двох типів поселень: безсист. у вільно-ланцюговому та вільно-гуртовому варіантах і системно-ву­личного.В лісостеповому регіоні переважав безсистемний тип поселень у вільно-гуртовому варіанті. Степовий регіон поділявся на північну та південну частини. На північних землях ареалу побутував як безсистемний тип у вільно-гуртовому варіації забудови, так і регулярний у вуличному та радіальному варіантах. На землях південної частини українського степу переважав безсистемний тип у віль-но-гуртовому варіанті забудови. Карпатський регіон за типами поселень поділявся на бойківсько лемківську, гуцульську та закарпатську частини.. Безсистемні поселення, як справедливо наголошують дослідники, ут­ворювалися за принципом "сам собі хазяїн", що виявляв і водночас культи­вував індивідуалістичні стереотипи поведінки..У XIX ст. за типом взаємозв'язку житлового будинку з господ.споруд. переважна більшість дворів сільського насел.Укр. являла вільну безсист. забуд. у вигляді окремо розташ. і не об'єд. між собою спільним дахом споруд. При цьому земельна ділянка, що приля­гала до хати та господ. споруд, завжди лишалася просто неба -відкритою.Залежно від характеру взаємного розташування хати та господарських споруд на території України в кінці XIX ст. було представлено декілька типів забудови: однорядна, дворядна, Г-подібна, П-подібна, периметральна та вільна.

 


15.12.2014; 01:35
хиты: 337
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь