пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

58.Народні деревообробні промислив Укр. (кін. 19-поч.20ст.)

 Населення Укр. віддавна займалось обробкою дерева. З ньогобагато чого робили. Існувало декілька ремісничих професій, пов'язаних з обробкою дерева. 1.Серед найпоширеніших було теслярство. Теслі будували храми, хати, господарські споруди. Зрубані взимку дерева вручну обтесували сокирами й розпилювали на колоди. Потім долотом у колодах видовбували поздовжні пази, а по кінцях робили зарубки. З таких колод зводили зруб.2.Столяри виготовляли хатнє облад­нання: скрині, лави, ослони, столи, мисники, ліжка тощо. 3.Стельмахи транспортні засоби: вози і сани, колеса, полоззя, дуги і таке інше. 4.Ложкарі різноманітне кухонне начиння. 5.Бондарі бочки, діжки, барила тощо. Ремесло з виготовленням дерев'яних гребінок і гребенів для прядіння, називалося гребінництвом.Одним із видів художньої обробки деревини в Україні було дерево-різьблення. Різьбленням прикрашались одвірки, сволоки, карнизи де­рев'яних споруд, дерев'яні предмети господарського вжитку, меблі та хатнє обладнання, скрині, дерев'яний посуд, знаряддя праці .зброя, військове спорядження. Цікавим феноменом української народної дереворізьби є гуцульська різьба, яка набула найбільшого розвитку в середині XIX на поч. XX ст. Вишуканими орнаментами прикрашалися топірці, пістолі, кріси, порохівниці і барильця. У XX ст. тут поширилось інкрустування бісером . Гуцульські майстри оздоблювали свої вироби плоскою різьбою , інкрустацією різноколірним деревом, металом, бісером і перламутром та набиванням кольорової бляхи .У східних районах України мисники найчастіше були мальовані. Важливою галуззю художньої деревообробки було виготовлення музичних інструментів: ударних, духових, струнних. Окремі види народних музичних Інструментів побутували на певній території України, наприклад, бандура переважно в центральних районах і на півдні України, на Гуцульщині особ­ино шанували трембіту. В XIX і на початку XX ст. основними осередками художньої обробки десна були Полтавщина, Київщина, Поділля, Гуцульщина та Лемківщина.Наприкінці XIX ст. у деяких місцевостях України виникають приватні майстерні з виготовлення прикрашених різьбою дерев'яних виробів. Зокрема в Полтаві, Зінькові, Кобеляках, Кременчуку і Переяславі робили різноманітнімеблі на замовлення поміщиків, купців і чиновників, прикрашуючи їх різьбою в стилях ренесансу, бароко, рококо та класицизму. На зах. Україні в другій половині XIX — на початку XX ст. широкого роз-шку набула плоска різьба та інкрустація.

 


15.12.2014; 01:35
хиты: 351
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь