пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

54. Народна медицина у системі традиційної культури.

Під народною медициною розуміють комплекс рецептів і прийомів лікування, що склався у певному регіоні і передаються від покоління до покоління. На теренах України інформацію про цілющі трави збирала одна з дослідницьнародної медицини – княжна Євпраксія Мстиславівна, відома як Зоя Добродія. Вона автор науково-медицинського трактату «Мазі», що був написаний грецькою мовою на початку12 ст. Упродовж цілих століть традиційна народна медицина в Україні вважалася основним видом лікування в середовищі народних мас, оскільки раціональна медична допомога почала доходити до українського села лише з 2-ї половини 19 ст. Хоча вже з 18 ст. впроваджувалася «приказна медицина», однак ці мало чисельні і погано оснащені мед. заклади не могли суттєво поліпшити стан медичного обслуговування населення. Завдяки життєвій значущості засобів і прийомів народного самолікування, традиційна побутова медицина в Україні поступово розвивалася, вдосконалювалася, створивши своєрідну систему поглядів на причини захворювань, систему профілактичних і лікувальних засобів. В основі народних поглядів на сутність знань лежать раціональні та ірраціональні уявлення. Захворювання причини яких були не зрозумілі народу пояснювалися впливом злих духів. Методи лікування зводили до різних способів вигнання хвороби з організму. Побутували різні уявлення про різні захворювання, повір’я про малярію в образі старої чи молодої жінки, одухотворені природно-атмосферні явища (грім, явища, вітер тощо). Вірили, що певний вплив на здоров’я людини справляє місяць. Традиційно-побутова медицина українців створила широку номенклатуру захворювань. Була особливість визначати хворобу за симптомами. Це позначилося на назвах захворювань. Серед найпоширеніших раціональних засобів народної медицини були рослинні. На думку дослідниківрослинні ліки відносяться до найдавніших медичних засобів. Побутували звичаї збору зілля у свята жнивного циклу – Маковія (14.08), Спаса (19.08). Традиція приурочувати збори трав до Купальських свят. Широко використовувалися городні культури – часник, цибуля, хрін, картопля. Зернові, технічні культури. Молоко і молочні вироби також виступали як лікувальний засіб. Відсутність кваліфікованої мед. допомоги спричинила появу «баб-повитух».

 


15.12.2014; 01:35
хиты: 293
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь