пользователей: 26713
предметов: 11627
вопросов: 212179
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


38. Дайте характеристику політичного життя України у роки Другої світової війни та у повоєнне десятиліття (1939-1953 рр.). Висвітліть особливості рухів опору на окупованих територіях у роки Другої світової війни.

Нацистський «новий порядок» в Україні

Травень 1940 р. — розробка німцями плану «Ост», який передбачав такі заходи:

— германізацію та колонізацію території Східної Європи, у тому числі й українських земель;

— фізичне знищення частини слов'янського насе-лення;

— перетворення найвитриваліших і здорових пред-ставників слов'янства на рабів;

— масовий терор проти євреїв та циган; холокост;

— масова депортація населення Західної України до Сибіру і т. ін.

Згідно з планом на окупованій території України німці встановили «новий порядок».

Основні заходи «нового порядку»:

— скасування чинності радянського законодавст-ва, введення німецького кримінального права і судів; — запровадження комендантської години; — дискримінація українського населення;

— тотальний терор (трагедія Бабиного Яру в Києві, Дробицького Яру — в Харкові, знищення насе-лення у Янівському концтаборі; всього в Україні існувало 180 великих концтаборів і 50 гетто);

— примусова мобілізація робочої сили в Німеччину (2,5 млн чол.);

— економічний визиск України (вивезення хліба, продовольства, устаткування заводів і фабрик, культурних цінностей і навіть чорнозему до Німеч-чини);

— збереження колгоспної системи під новою назвою «общинні господарства» (за винятком західно-українських земель);

— використання примусової праці місцевого насе-лення тощо.

Нелюдський «новий порядок» призвів до ор-ганізації руху Опору фашистським загарбникам на окупованих територіях.

Радянська течія — Партизанський рух (1942 р. — створення Українського штабу партизанського руху (УШПР) на чолі з Т. Строкачем; діяльність в Україні пар-тизанських загонів на чолі з О. Сабуровим, О. Фе-доровим, М. Наумовим, С. Ковпаком та ін.).— Підпільний рух (діяльність в Україні в роки війни 23 обкомів КП(б)У та 9 підпільних обкомів комсо-молу, усього діяло понад 3,5 тис. підпільних ор-ганізацій і груп).

Форми боротьби:

— диверсії на комунікаціях ворога, знищення ліній зв'язку, доріг, мостів;

— розгром ворожих штабів, гарнізонів, комендатур тощо;

— збір розвідувальних даних;

— розповсюдження листівок, газет із закликами до боротьби проти окупантів;

— визволення військовополонених та порятунок людей від вивезення на каторжні роботи до Німеччини;

— рейди в тил ворога.

У результаті партизанський та підпільний рухи зеретворилися на важливий чинник перемоги над зорогом.

Національна течія

— Оунівський рух, у якому в 1940 р. відбувся розкол на ОУН(М) на чолі з А. Мельником та ОУН(Б) на чолі з С. Бандерою. Члени ОУН не зійшлися в по-глядах на методи досягнення мети — створення незалежної України: бандерівці робили ставку на власні сили й активні методи боротьби, а мельниківці покладали великі надії на Німеччину.

Форми боротьби:

— створення органів місцевого самоврядування;

— участь у створенні й діяльності української преси, культурно-освітніх закладів, через які поширюва-лися самостійницькі настрої;

— створення підпільних, партизанських і регуляр-них військових структур.

У результаті національна течія зберегла ідею не-залежності України й зробила свій внесок у розгром німецько-фашистських загарбників.


20.06.2014; 17:01
хиты: 345
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь