пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


36. Проаналізуйте процес створення українських політичних партій наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Дайте характеристику їх програмним вимогам.

1890, жовтень,Українська радикальна партія,І. Франко,соціалізм. Голови (лідери) партії: Іван Франко (до 1898), Михайло Павлик (до 1914), М.Лагодинський (до 1919), Лев Бачинський (1930; довгий час найвпливовіший діяч УРП.), Іван Макух. Проголошувалася головна мета: пробудження свідомості мас, перетворення їх на політичну силу, з вимогами якої мусила би рахуватися влада.Радикальний рух прагнув до секуляризації українського громадського й культурного життя та поборював Українську греко-католицьку церкву й духовенство, яке тоді відігравало провідну роль в Галичині.

1900, лютий       Революційна українська партія,Д. Антонович, М. Русов, Л.Мацієвич,соціалізм. У практичній діяльності гасло самостійності України замінено вимогою національно-територіальної автономії України в межах Російської імперії.

1902,Українська народна партія,М. Міхновський,націоналізм, політичне кредо партії сформульоване Миколою Міхновським у його творі «Десять заповідей УНП», що проголошували самостійну «демократичну республіку, шанування української мови, традицій». Лозунг «Україна для українців» трактувався таким чином, що саме український народ має бути господарем на власній землі.

1904,Українська демократична партія, Є. Чикаленко, О. Лотоцький,лібералізм, УДП постала як результат ідейно-організаційної трансформації першого політичного об’єднання поміркованої української інтелігенції — Всеукраїнської загальної організації

1904,Українська радикальна партія,Б. Грінченко, С. Єфремов       лібералізм, Виступала: за встановлення в Росії конституційної монархії, за право України на автономію.

1905, грудень,Українська соціал-демократична робітнича партія,В. Винниченко, С. Петлюра,соціалізм, визнавала марксистську ідеологію; складалася з інтелігенції, почасти з робітників і селян.

1917, квітень      Українська партія соціалістів-федералістів,Д.Дорошенко, С. Єфремов         соціалізм, намагалися довести, що на Україні немає соціально-екон. і політ. умов для соціалістичної революції, і тим самим відвернути укр. трудящих від боротьби за повалення влади буржуазії.

1917, квітень      Українська партія соціалістів-революціонерів,М. Грушевський, П. Христюк, В. Залізняк, М. Шраг,соціалізм, відбивала інтереси українського селянства

1917, травень     Українська демократично-хліборобська партія,С. Шемет,консерватизм, основні засади її діяльності: досягнення суверенності українського народу, збереження приватної власності, вирішення земельного питання Українським соймом на основі парцеляції поміщицьких земель за викуп.

1917, грудень,Українська партія соціалістів-самостійників,О. Макаренко, П. Макаренко, І. Луценко,соціалізм, Домагалася негайного проголошення самостійності України, визнавала соціальну програму, за якою земля мала належати хліборобам, а фабрики й заводи — робітникам.


20.06.2014; 17:00
хиты: 425
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь