пользователей: 27936
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Роль терміна у науковому тексті.

Науковий стиль промови є способом спілкування у сфері науки й навчально-наукової  діяльності. Кожен із членів сучасного суспільства на час життя у різній мірі стикається з текстами даного стилю, функціонуючого в усній і писемній формах, тому оволодіння нормами наукового і науково-навчального стилю промови є складовою частиною культури в усній і писемній промовах.

Поява та розвитку наукового стилю пов'язані з прогресом наукових знань у різних галузях життя і правоохоронної діяльності природи й людини. Спочатку наукове виклад був наближений до стилю художнього розповіді (емоційне сприйняття явищ у наукових працях Піфагора, Платона і Лукреція). Створення в грецькій мові стійкої наукової термінології призвело до відділення наукового стилю від художнього стилю.

Сфера наукового спілкування особлива тим, що переслідується мета найбільш точного, логічного, однозначного висловлювання думки. Точність викладу досягається використанням однозначних висловів, термінів, слів з чіткою лексико-семантичною сполучуваністю.

Термін – це слово чи словосполучення, що означає поняття спеціальної області знання чи роботи і що є елементом певної системи термінів. Усередині даної системи термін прагне однозначності, не висловлює експресії і є стилістично нейтральним. Наведемо приклади термінів: атрофія, чисельні методи алгебри, діапазон, зеніт, лазер, призма, радіолокація, симптом, сфера, фаза.Термін є основною лексичною одиницею наукової сфери людської діяльності. У кількісному плані з текстів наукового стилю терміни переважають з інших видами спеціальної лексики (номенклатурними найменуваннями,професіоналізмами, професійними жаргонізмами тощо).Термінологія, має певну самостійність формування та розвитку. Звідси неминуче випливає і певна самостійність лінгвістичного критерію оцінки терміна, і зокрема, нормативної її оцінювання.

Лінгвістична нормативність загалом – це правильність освіти та споживання терміна. Процеси термінотворення і терміновживання– не стихійні, а свідомі процеси, підконтрольні лінгвістам і термінологам. Норма в термінології повинна не суперечити, а відповідати нормам загальнолітераурної мови.

 Наукова термінологія включає в собі широку гамму українських слів, а також здебільшого із слів іншомовного походження. Стандартизація термінотворних систем ніколи не прийде до завершення, тому що не можливо зупинити процес утворення та розвитку термінологічної лексики, яка з кожним роком поповнюється новими термінами, упорядковується, і витісняються маловживані слова.


18.01.2014; 17:54
хиты: 878
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь