пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Невербальні засоби спілкування.

Основним засобом комунікації, властивим тільки людині, є мова. Разом з тим, люди передають одна одній інформацію, використовуючи не тільки слова, але і безліч інших засобів, серед яких – жести, міміка, пози тощо. Те, чим людина захоплюється, як вона говорить, як поводиться – усе це є також певним видом повідомлень, що мають назву «невербальні повідомлення», чи невербальна комунікація. Таким чином, розрізняють вербальну комунікацію (що використовує мову як знакову систему) і невербальну комунікацію (де використовуються різні немовні знакові системи). Остання, в свою чергу, підрозділяється на чотири форми: кінесика, паралінгвістика, проксеміка і візуальне спілкування. Вербальна і невербальна комунікація, супроводжуючи одна одну, знаходяться у складній взаємодії.

При трактуванні невербальних засобів комунікації варто звернути увагу на національні традиції співрозмовників, оскільки вони можуть мати різне значення або відтінки значень у представників різних народів. Наприклад, майже всі європейці, хитаючи головою зверзу вниз, передають згоду, болгари - незгоду, японці підтверджують, що уважно слухають співрозмовника.

Усі невербальні засоби спілкування можна описати декількома системами. Це:

• оптико-кінетична система — жести, міміка, пантоміма, рухи тіла (кінесика);

паралінгвістична система — вокалізація, діапазон та тональність голосу;

екстралінгвістична система — темп, пауза, плач, сміх, кашель тощо;

проксеміка — система організації простору і часу;

контакт очей — візуальне спілкування.

       Велике значення в процесі спілкування мають жести, які є багатозначними і несуть у собі певну інформацію. Кожен жест — це окреме "слово", яке може мати кілька значень. Під час спілкування вісімдесят відсотків інформації передається за допомогою жестів та міміки. Жести не контролюються розумом, це мова наших емоцій, яка захована глибоко в підсвідомості. Жестами та інтонацією промовець виказує, який він є насправді, наскільки він говорить щиро і відкрито, чи щось приховує, чи обдумує, чи подає він повну інформацію чи обмежену.

Контакт очима. За допомогою очей передаються найбільш точні та відкриті сигнали людської комунікації. Тому дуже важливо під час ділової бесіди контролювати вираз своїх очей. Щоб налагодити добрі стосунки зі співрозмовником, погляд  повинен зустрічатись з його поглядом близько 60-70% всього часу спілкування.

Етнографи навіть за особливостями поглядів поділяють нації на "контактні" та "неконтактні". До перших відносять, наприклад, італійців, іспанців, латиноамериканців, арабів. Погляд в їх спілкуванні має велике значення. Представниками "неконтактних" культур вважають народи Скандинавії, Японії, Індії, Пакистану, де не прийнято прямо розглядати людину.

Міміка, поряд із жестами, є важливим доповненням до вербальних засобів спілкування. Слідкуйте за своєю мімікою: губи не повинні бути щільно стислі, при цьому на обличчі повинна бути напівусмішка (неприпустимі опущені кути рота - це означає, що ви засмучені чимось, а такий співрозмовник нікому не потрібний)

Не треба думати, що усмішка - цілком природній прояв людських почуттів. У різних народів світу усміхаються по-різному. Так, наприклад, у японців посмішка присутня на обличчі незалежно від теми розмови. Вона перш за все висловлює згоду з співрозмовником і загальну доброзичливість. Відомо також, що в американців доброзичливою вважають тільки широку «променисту» усмішку.    

Отже, важливо знати мову жестів, щоб розуміти співрозмовника і вміти висловлювати свої почуття, ставлення, ступінь вихованості і тим самим урізноманітнити можливість спілкування. І при цьому пам'ятати: те, як нас сприймають люди, багато в чому залежить від нас, від уміння вербально і невербально підносити себе.


17.01.2014; 20:05
хиты: 972
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь