пользователей: 27941
предметов: 11952
вопросов: 221940
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Стилістична однорідність тексту.

 Кожен текст має своє стилістичне забарвлення, завдяки якому ми можемо відрізнити науковий стиль від публіцистичного, чи художній від розмовного. Єдині стильові риси визначають однорідність тексту. Стиль розмовного тексту визначають такі мовні засоби: образність, простота, емоційність, виразність лексики, вживання вступних слів, вигуків, повторів, слів-звернень.

Науковий: термінологія, наявність загальнонаукових слів, професіоналізмів, абстрактної лексики, запозичені слова.

Офіційно-діловий стиль: точність, стандартизованість, відсутність емоційності, наявність мовних кліше, використання термінології, абревіатур.

Публіцистичний: точність, логічність, доступність.

Художній: емоційність мови, образність, використання всіх багатств лексики.


17.01.2014; 16:10
хиты: 715
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь