пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Давня Література

1 1. Літературна спадщина минулого і сучасність
2 2.Зародження української літератури.
3 3.Характерні ознаки давньої укр..літ.
4 4. Хронологічні межі давнього українського письменства
5 5.Перекладна література Київської Русі
6 6.Біблія як літературна пам*ятка, значення.
7 Літописання в Київській Русі. Головні літописні зведення.
8 8. «Повість минулих літ»
9 9. Джерела, мотиви, образи «Повісті минулих літ»
10 10.Київський літопис
11 11. Галицько-Волинській літопис
12 12.«Повчання» Володимира Мономаха.
13 13Ораторсько-проповідницька проза XI—XII ст.
14 14. «Сказання про Бориса і Гліба»
15 15Києво-Печерський патерик
16 «Житіє і хоженіє Данила Паломника»
17 Історія відкриття і публікація «Слова о похід Ігорів»
18 18. Історична основа «Слова про Ігорів похід»
19 Питання авторства «Слова о похід Ігорів»
20 26. «Благання» Данила Заточника
21 27. Особливості розвитку української літератури 14-16 ст.
22 Діячі Української літератури (Юрій Дрогобич Павло Русин, Станіслав Оріховський)
23 29. Братські школи і розвиток освіти, науки і літератури.
24 30. Слов’янське книгодрукування (Швайпольт Фіоль, Франциск Скорин, Іван Федоров)
25 32. Творчість Іван Вишенського.
26 35.Виникнення шкільної драматургії.
27 36.Історична проза другої половини 17 ст.
28 Загальна характеристика ораторсько -проповідницької прози 17 ст
29 40.Вірші на історичні теми у другій половині 17 ст.
30 Вірші Данила Братковського.
31 42.Вірші Івана Величковського.
32 43.Тематична різноманітність віршів Климентія Зиновіїва.
33 44.Вірші про ремесла Кл.Зиновіїва .
34 48.Великодня драма «Слово про збурення пекла»
35 49.Інтермедії з Дернівського збірника.
36 50.Українське літературне бароко.
02.09.2015; 23:51
хиты: 17095
рейтинг:+10
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь