пользователей: 28683
предметов: 12199
вопросов: 229896
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Литературознавство

1 Психологія літературної творчості. Основні поняття.
2 Літературознавство та інші науки.
3 8.Формування літературознавчих методів (шкіл) у 19 ст.
4 9.Стильові течії модернізму - екзистенціалізм, імажинізм, сюрреалізм.
5 13.Постмодернізм - культурна епох і художній метод.
6 15.Міжнац. та внутрішньонац.взаємодія літератур.
7 16.Поняття літературного канону.
8 Лексика художнього твору. Засоби словотворчого увиразнення - неологізми, зарозуміла мова.
9 22.Епічні жанри, художні особливості, класифікація.
10 Засоби лексико-синонімічного увиразнення художнього мовлення - історично забарвлена лексика, слова іншомовного походження.
11 24.Ліричні жанри, художні особливості, класифікація.
12 Засоби лексико-синонімічного увиразнення:стилістично забарвлені слова
13 29.Суміжні родові і жанрові форми .
14 30.Текст ,підтекст ,контекст ,контекстуальна синонімія.
15 31.Поняття про зміст і форму літер.твору та чинники.
16 33.Змістові чинники худ.форми.Тема,ідея,мотив.
17 Оксиморон і метафора.Різновиди метафор.
18 35.Емоційна тональність ,пафос і тенденція.Поняття естетичного ідеалу.
19 41.Сюжет як чинник внутрішньої форми твору.Різновиди сюжетів .
20 43.Система образів худ.твору .
21 46.Мова віршова і прозова . «Як робити вірші»
22 47.Образ автора у епічному ,ліричному ,драматичному творі.
23 48.Метрична система віршування.
24 49.Зовнішні текстові ознаки драматичних творів .
25 50.Силабічна система віршування
26 53.Теорія драми у поетиці Арістотеля та Горація.
27 54.Тонічна система віршування
28 56.Фольклорний вірш та його види.
29 59.Жанрове розмаїття ліричних творів. Історя ліричних жанрів
30 60.Канонізованы античні строфи.
31 61.Проміжні зміст оформи.
32 62.Канонізовані романські строфи:терцина, сонет, вінок сонетів.
33 65.Художній метод. Стильова течія.
34 67.Традиції і новаторство. Прогрес у літературі.Стадіальність літератури. Теорія культуро-історичних епох Д.Чижевського
35 68.Літературні школи.
36 69. Літературний стиль і стильові різновиди
37 70.Основи наратології: актантна модель оповіді Греймаса, наративні структури Жанета.
38 71.Основи наратології: модальність оповіді, фокалізація
30.08.2015; 15:07
хиты: 24338
рейтинг:+2
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь