пользователей: 28678
предметов: 12199
вопросов: 229892
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


литература

1 1.Становлення нової української літератури.Культурно-історичний контекст.
2 2.І.Котляревський «Енеїда»,літературна іторія.Жанрова своєрідність твору.Продовження бурлескних традицій укр.літ 18ст.Особливості поетики твору.
3 3.Жанрова специфіка «Наталки-Полтавки» І.Котляревського.Художні особливості драми.
4 4.Бурлескно-травестійні поеми початку 19 ст.
5 5.Побутово-етнографічна драматургія початку 19 ст.Жанрова різноманітність драматургії.
6 6.Філософія та ідеологія просвітництві.Просвітительський реалізм в українській літерурі та у творчості П.Гулака-Артемовського.
7 7.Бурлескно-реалістичні оповідання Г. Квітки-Основ’яненка в контексті розвитку української малої прози.
8 8.Г. Квітка-Основ’яненко як драматург. Комедії про Шельменка.
9 9.Повість “Конотопська відьма” Г. Квітки-Основ’яненка. Елементи гротеску та бурлескна традиція у творі.
10 10.Реалістично-сентиментальна українська проза Г. Квітки-Основ’яненка повісті “Маруся”, “Сердешна Оксана”, "Козир-дівка"
11 11.Байкарська творчість Є.Гребінки. Новаторство письменника у жанрі байки.
12 12.Романтизм як естетична проблема. Український романтизм у світовому контексті.
13 13. Характерні риси українського романтизму. Його тематично-стильові течії.
14 14. Баладна творчість Л. Боровиковського.
15 15. Мотиви поетичної творчості А. Метлинського.
16 16. М. Костомаров, огляд творчості.
17 17. О. Афанасьєв-Чужбинський. Огляд творчості.
18 18. В. Забіла. Огляд творчості.
19 19.М. Петренко. Огляд творчості.
20 Творчість наддніпрянських романтиків (М. Маркевич, О. Бодянський, С.Писаревський, П. Морачевський, Я. Щоголів).
21 21.Літературне відродження в західноукраїнських землях. Діяльність “Руської трійці”.
22 22.Поетична творчість М. Шашкевича.
23 23.Поетична творчість І. Вагилевича.
24 24.Поетична творчість Я.Головацького
25 25.Поетична та прозова творчість М. Устияновича.
26 26.Своєрідність розвитку української літератури в Закарпатті. Творчість Олександра Павловича, Олександра Духновича, Олександра Митрака.
27 27.Лірика Т.Г. Шевченка раннього періоду творчості. Особливості стилю ранньої лірики. Мотиви і жанри.
28 28.Балади Т.Г. Шевченка. Новаторство Т.Г. Шевченка в жанрі балади. Балада як жанр.
29 29.Соціально-побутові поеми Т.Г. Шевченка раннього періоду творчості: “Катерина”, “Слепая”, “Мар‘яна-черниця”. Поема як жанр.
30 30.Поема Т.Г. Шевченка “Гайдамаки”. Особливості поетики твору.
31 32. Драматургія Шевченка. Назар Стодоля. Никита Гайдай.
32 31. Лірика Шевченка періоду «Трьох літ». Образ нового ліричного героя.
33 32.Соціально-побутові поеми Шевченка періоду «Трьох літ». «Сова» «Відьма». «Наймичка»
34 34. Поема-комедія «Сон». Особливості жанру, прийоми сатиричного зображення, засоби, символи та інші елементи поетики твору.
35 35.Автобіографічна лірика Шевченка в період заслання
36 36.Проза Шевченка «Художник». «Музикант».
37 37. Проза Т.Г. Шевченка «Близнецы», «Несчастный»
38 38.Проза Т.Г. Шевченка «Прогулка с удовольствием…», «Капитанша»
39 39. «Журнал» Т.Г. Шевченка як зразок мемуарно-автобіографічної прози.
40 40.Літературний процес 40 - 60-х років XIX ст. Культурно-історичний контекст
41 41.Романтичний історизм поем Т,Шевченка «Іван Підкова»,»Гамалія»,»Тарасова ніч»
42 42. Цикл «Давидові псалми» Т.Шевченка. Особливості обробок біблійних текстів.
43 43. Історіософська поема Т.Шевченка “Великий льох”.
44 44. Поема Т. Шевченка “Кавказ” як політична сатира.
45 45. Твори Т. Шевченка періоду “Трьох літ” з історичною тематикою “Єретик”, “Холодний Яр”, “Сліпий
46 46. Послання Т. Шевченка “І мертвим, і живим...” як маніфест національної свідомості.
47 47. Цикл поезій Т. Шевченка “В казематі”. Мотиви, жанри, поетика.
48 48. Лірика Т. Шевченка періоду заслання. Загальна характеристика жанрового і тематичного аспектів.
49 49. Цикл рольової лірики Т. Шевченка періоду заслання. Особливості поетики і тематики.
50 50. Поеми Шевченка періоду заслання їх жанрово-тематичні особливості( «Москалева криниця», «Княжна», «Варнак»)
51 51. Історичні поеми Шевченка «Царі», «Чернець»
52 52. Поеми Шевченка останнього періоду, їх жанрова специфіка та особливості поетики(«Неофіти», «Юродивий»)
53 53. Поема «Марія» Шевченка. Особливості обробки євангелівського сюжету.
54 54, Лірика Шевченка останнього періоду. Тематика і жанрова класифікація поезії.
55 55.Подражанія біблійним пророкам, особливості використання жанру у Т. Шевченка.Поезія "Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)".
56 56.Сатирична поезія Шевченка останнього періоду.
57 57. Інтимна лірика Шевченка останніх літ. Триптих.
58 58. Т. Шевченко у літературознавстві. Сучасне шевченкознавство
59 59.Українська література 1пол 19 ст у літературознавстві.
60 60.Характерні риси й особливості літератури 1пол 19 ст
23.02.2015; 13:38
хиты: 3085
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь