пользователей: 28227
предметов: 12115
вопросов: 227838
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


43.Тематична різноманітність віршів Климентія Зиновіїва.

Кл.Зиновіїв –вихованець Києво-Могилянської колегії,мандрівний монах  і поет ,який уклав рукописну збірку віршів ,народних приказок і прислів’їв .Жанрова природа  його віршів різноманітна –епіграми,елегії,псалми ,пісні ,молитви ,орації.Загалом для творів Кл.Зиновіїва характерна описовість ,намагання охопити і відобразити різноманітні  аспекти життя .

Його різноманітна  за змістом велика віршована  сспадщина  може бути об’єднана у дві тематичні  групи-соц.-побутову і філософську –релігійну ,в яких знайшли відбиття актуальні проблеми часу.

Тематика творчості Климентія Зиновіїва зумовлена
його враженнями, які він отримав у мандрівках, а
також роздумами про світ і людей. Поет бачив соціальну нерівність, яка викликала в нього гіркі роздуми («О
убогих людєх», «О багатстві і о нещеті») .Автора хвилювали вічні питання, пов’язані з
пізнанням істини («правди наука»), осягненням буття і
смерті («О смерті»), моральних цінностей («О друзєх
зичливих»). Климентій Зиновіїв порушував актуальні
теми, про відображені у заголовках деяких його творів
(«О волочащихся ченцях...», «О урядових людєх, слу-
шаючих ябедников», «О жонах сварливих і злоязичних»). Багато віршів присвятив «труждателям» — ремісникам, бурлакам, «ратаям», музикам,
друкарям, «сніцарям і слюсарям», «стрільникам». Так Климентій Зиновіїв утвердив у письменстві тему трудівників. Його твори — своєрідна енциклопедія побутового життя України на межі XVII—XVIII ст.Творчість Климентія Зиновіїва — нове явище в
українській літературі, яке сприяло не лише розвитку
бароко, а й демократизації літератури, що виявилося у
зацікавленості простою людиною, співчутті їй, зверненні до фольклорних джерел.

Добре володіючи технікою силабічного віршування,Кл.Зин.у своїх творах прагнув точно дотримуватись правил поетичних:і рівної кількості складів, і цезури,і рими .

Отже,тематика творів Кл.Зиновіїва за широтою охоплення життєвих проблем не мала досі нічого подібного  в укр..літер.Це був письменник ,який не лише відіграв роль в розвитку укр.літер. кн..17-18 ст.,ай мав велике значення для збагачення книжної укр.літер.мови на базі народно-розмовної.


20.01.2014; 17:36
хиты: 1554
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь