пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


50.Силабічна система віршування

Панівною в староукраїнській поезії ХVІ–ХVІІІ століть була силабічна (грец. склад) система віршування (найдавнішим її зразком вважають вірші в Острозькій біблії 1581 року, написані Герасимом Смотрицьким).

Силабічна система віршування властива тим мовам ,у яких зберігається постійний наголос у словах.Ритмічний  лад цих віршів спирається на однакову кількість складів у рядках.Найчастіше римуються сусідні рядки .Рядок ,який складався перважно з 13 складів ,ділився навпіл  цезурою.

 Це система, ритм1 у якій досягається завдяки періодичному повторенню рівної кількості складів (від 8 до 20, переважно 12, рідше – 11).

 Ознаками системи є також1.невпорядковане, вільне розташування наголошених і ненаголошених складів усередині рядка;2.цезура (лат. відрубую) – велика пауза, що ділить рядок на дві частини;3.парне, переважно парокситонне2 римування (аа бб...). 

Силабічне віршування поширилося в українській літературі завдяки польській традиції та латиномовним поетикам. Із середини ХVІІІ століття під впливом народнопісенної традиції починається поступовий перехід до силабо-тонічної системи віршування.

ВНУТРІШНЯ РИМА — співзвучність слів не в кінці, а в середині рядків.Самостійного значення внутрішня рима, як правило, не має, але надає віршу певної ритмомелодики.

Свято перемоги!

Стали ми на ноги!

Многі і многі дивуються з нас: звідки у нас соки? подвиги високі! —

Вороги ворожать, щоб народ погас.

Окремо скажемо про так звані леонінські вірші з внутрішньою римою, які виникли у середньовіччі, а назву свою отримали від латинського поета XII ст. Леона. Якщо середнє і кінцеве слово в пентаметрі співзвучні (леонінський вірш)


16.01.2014; 15:59
хиты: 680
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь