пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Оксиморон і метафора.Різновиди метафор.

Оксюморон, або оксиморон — це стилістична фігура, що полягає у зведенні слів або словосполучень, значення яких взаємовиключає одне одного, створюючи ефект смислового парадоксу. На­приклад: «На нашій — не своїй землі» (Т. Шевченко); «довго тягтиметься мить» (Є. Плужник); «холодний окріп нарзану» (М. Лєрмонтов). Оксюморон дуже виразний стилістичний прийом: ви­користовуючи мінімум мовленнєвих засобів, він характери­зує складність, внутрішню суперечність описуваного пред­мета або явища.

Метафора –полягає в перенесені  властивостей та ознак певного предмета ,явища ,аспекту  буття ,на інші  за принципом уподібнення  або розподібнення (приховане порівняння) але якщо в порівнянні фігурують обидва предмета які  зіставляються ,то у метафорі тільки один.

Залежно від співвідношення зіставл.предметів виділ4 види метафор :1.заміщення живого живим,2.хаміщюзеживого живим(уособлення,прозопепя),3.заміщ.живого неживим .

Оксиморон наближу.до метафори ,але перенесення ознак здійсн.за принципом контрасту (антитези)


11.05.2015; 01:05
хиты: 658
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь