пользователей: 27944
предметов: 11953
вопросов: 222001
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


22.Епічні жанри, художні особливості, класифікація.

Жанр – форма  мистецького осмислення світу та художньої організації тексту. Виокремлюють жанри епічні, драматичні і ліричні. Епічним жанрам властиві – оповідальність (наративність), домінування форм минулого часу ( частіше – часова тяглість), опис, авторський роздум, образ оповідача, наявність сюжету, персонажів, значний обсяг. До епічних літературних жанрів належать роман (історичні, соціально- побутові, родинно-побутові, філософські, пригодницькі, науково-фантастичні, біографічні), повість, оповідання, новела, нарис, памфлет,фейлетон)

Повість-епічний твір середньої жанрової форми .Частіше за все  говорять про її проміжне становище між романом і оповіданням ,нечіткість і розмитість жанрових меж.У повісті розкривається людська доля ,взаємини героя з навколишньою дійсністю.В сучасній літературі  важливе місце посідає у творчості : Гончара ,Тютюнника, Гуцала та інші.Також повість має свої різновиди :історична ,соц..-побутова ,політична ,пригодницька,фантастична.Новела –малий епічний жанр худ.літ .Новела як коротке розважальне оповідання про реальні або правдо подібні події ,виникла в Греції .Для новели характерна парадоксальність ,також  уній завжди має місце сатиричний чи комічний пафос .Кінцівка новели непередбачувана .Специфічна жанрова риса новели-чітка окресленість фабули ,яка робить сюжет новели гостроподійним.Майстрами оповідного жанру,виявили себе :Вовчок ,Франко,Грінченко та інші.Нарис-малий худ-публіцист.жанр ,у якому автор зображує дійсні події та факти.Найчастіше нариси присвяч.відтворенню сучасних подій чи зображенню людей ,яких особисто знав письменник.Фейлетон- невеликий за обсягом твір худ.-публіцист.характеру ,написаний на злободенну тему.Роман-великий епічний жанр ,в основі якого лежить зображення приватного життя людини в нерозривному зв’язку  із суспільним розвитком .Жанровими ознаками роману є розгалуженість фабульних ліній сюжету,детальне розкриття  життєвих доль багатьох героїв протягом тривалого часу .Герої зображ.в суспільних взаєминах і побуті ,наодинці із особою ,зі своїми проблемами  та переживаннями .У романі органічно перепліт.різні види організації мови- монологи ,діалоги та полілоги ,різного роду авторські відступи .Часом кілька романів автор повязує  воєдино фабулою ,спільними персонажами й загальним худ.задумом.  Памфлет-худ.-публіцист.твір ,що в гостросатиричній формі викриває злободенні явища  суспільного життя.


16.01.2014; 15:59
хиты: 541
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь