пользователей: 28035
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Лексика художнього твору. Засоби словотворчого увиразнення - неологізми, зарозуміла мова.

Це насамперед  слова і форми слів, присутність яких ще не зафіксована словниками і які часто не виходять за межі індивідуальної творчості. – загальновживані слова.  Авторські неологізми – слова, які були створені письменниками за для підкреслення  в них  оціночно-виражальної функції на противагу номінативної. – зарозуміла мова-  слова і словотворчі звороти, які характеризуються ослабленістю або відсутністю предметних значень.

Слова і форми слів ,присутність яких незафіксована словниками і контекстом загального вживання ,які часто не виходять за межі індивідуальної творчості (загальномовні неологізми,авторські неологізми)

Авторські неологізми-слова,які ств.письменниками ,задля підкреслення в них оціночно-виражальної функції на противагу номінативній.

Зарозуміла мова – слова і словотворчі звороти ,які харак-я ослабленістю  або повністю відсутністю. Предметних значень ,мова яка лежить поза межами національного розуміння


30.08.2015; 15:06
хиты: 851
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь