пользователей: 21211
предметов: 10450
вопросов: 177346
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Літературознавство та інші науки.

Літературознавство є самостійною галуззю з чітко окресленим об’єктом вивчення, власними  тематикою і проблематикою досліджень. Проте воно тісно пов’язане з іншими гуманітарними науками - естетикою, лінгвістикою, філософією, історією, фольклористикою, релігієвознавством, логікою, етнологією, психологією, соціологією. До нього належать текстологія, палеографія, бібліографія, перекладознавство. Допоміжні засоби літературознавства. 

Історіографія – дисциплін як досліджує історію розвитку т нагромадження юнь з нових літературознавчих дисциплін.

Бібліографія – наукова літературознавча галузь яка займається виявленням обліком і систематизацією друкованих творів худ  літератури.

Текстологія – досліджує і тлумачить худ тексти з метою донести їх до читача в задуманому автором вигляду.

Палеографія – виникла в 18 ст у зв’язку з потребою визначити справжність літературних п’яток і відрізнити їх від підробок.

Герменевтика – наука тлумачення текстів.

Психологія літературної творчості – вивчає психічні процеси пов’язані з актом худ творчості т її сприйняттям.

Перекладознвство – є складовою частиною комперантивістики. Вона досліджує теорію і практику перекладної  справи, закономірності художнього перекладу.


30.08.2015; 15:05
хиты: 330
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь