пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» 5

5

1 Інтелектуальна власність 45
2 Амністія і помилування 90
3 Види юридичної відповідальності30
4 Відмінність норм права від первісного суспільства4
5 Державний (політичний) режим: поняття і види11
6 Законність,правопорядок.Гарантії законності23
7 Зміна умов трудового договору.65
8 Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди41
9 Концепція правової держави25
10 Кримінальна відповідальність неповнолітніх 86
11 Майнові права та обов’язки подружжя.54
12 Майнові та особисто немайнові права громадян, їх захист.43
13 Механізм (апарат) держави7
14 Механізм правового регулювання24
15 Недійсний шлюб.56
16 Об’єкти цивільних правовідносин.34
17 Обставини,що пом*якшують або обтягують кримінальну відповідальність87
18 Ознаки ,що відрізняють держау від родової організації влади первісного суспільства3
19 Опіка і піклування. Патронат над дітьми.59
20 Особисті немайнові права та обов’язки подружжя.53
21 Поняття норми права14
22 Поняття правочину. суб'єктний склад, недійсні правочини.
23 Поняття сім’ї та шлюбу. Умови вступу до шлюбу, перешкоди до його укладання.51
24 Поняття та види забовязань38
25 Поняття та види покарань.85
26 Поняття та види робочого часу.70
27 Поняття та засоби захисту права власності.44
28 Поняття та ознаки держави5
29 Поняття та ознаки злочину.82
30 Поняття і види нормативно-правових актів.18
31 Поняття і зміст права власності39
32 Поняття і ознаки права13
33 Поняття і порядок усиновлення.58
34 Поняття історичного типу держави.12
35 Поняття, зміст, строки трудового договору.62
36 Поняття, ознаки, види правопорушень27
37 Поняття, ознаки, функції юридичної відповідальності29
38 Поняття, особливості, джерела цивільного права.31
39 Поняття, предмет, джерела сімейного права49
40 Поняття, предмет, джерела трудового права.61
41 Поняття,ознаки і види юридичних осіб36
42 Порядок прийняття на роботу.64
43 Порядок реєстрації шлюбу.52
44 Права та обов’язки батьків і дітей.57
45 Правовідносини: поняття, елементи. Види правовідносин.19
46 Правоздатність та дієздатність суб'єктів правовідносин.20
47 Правосвідомість, та її елементи. правова культура22
48 Принцип поділу державної влади та його реалізація в Україні26
49 Принципи кримінального права.81
50 Принципи сімейного права.50
51 Припинення шлюбу.55
52 Причини виникнення держави і права.1
53 Підстави і порядок припинення трудового договору.67
54 Реалізація норм права:21
55 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ними органу.69
56 Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.68
57 Система права та її складові елементи. Характеристика окремих галузей права.17
58 Склад злочину.84
59 Склад правопорушення28
60 Спадкове право і його основні інститути (спадкування, спадщина, час і місце відкриття спадщини, спадкодавець, спадкоємець та ін..)46
61 Спадкування за законом47
62 Спадкування за заповітом48
63 Співучасть у вчиненні злочину88
64 Структура норми права15
65 Суб’єкт злочину. Осудність і неосудність.83
66 Суб’єкти цивільних правовідносин: фізичні і юридичні особи.33
67 Сумісництво і суміщення.66
68 ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА2
69 Участь громадян у цивільних правовідносинах, їх правоздатність та дієздатність.35
70 Форма держави.8
71 Форма державного правління.10
72 Форма державного устрою.9
73 Форма трудового договору. Контракт як особлива форма трудового договору.
74 Форми (джерела) права.16
75 Форми власності в Україні40
76 Функції держави6.
77 Цивільні правовідносини та їх елементи.32
78 Шлюбний договір.60
79 заохочення, порядок застосування.74
80 засоби забезпечення виконання правочину.
81 колективні трудові спори.78
82 обставин, які виключають кримінальну відповідальність89
83 охорона праці.76
84 поняття та види відпусток.71
85 поняття та види дисциплінарних стягнень.75
86 поняття та види часу відпочинку72
87 поняття, предмет кримінального права.80
88 правове регулювання зайнятості населення.79
89 трудова дисципліна, методи її забезпечення.73
90 індивідуальні трудові спори.77
хиты: 7425
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь