пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

поняття ознаки та види конституційно правових відносин

Конституційно правові відносини - це різновид суспільних відносин, які регулюються конституційно-правовими нормами, є результатом дії цих норм і виникають єктів.

Найхарактернішими для конституційно-правових відносин є такі їхні ознаки:

- особливе місце в системі правових відносин

- вони є різновидом політико-правових відносин, оскільки основним предметом їх регулювання є політика, яка зумовлює їх імперативний характер і провідну роль у системі правовідносин

- мають особливе коло суб´єктів, основною ознакою яких є можливість реалізовувати свої державно-владні повноваження, здебільшого нав´язуючи власну волю;

- вони виникають і реалізуються у сфері державної діяльності, що є основною формою прояву повновладдя народу України й органічно поєднує в собі безпосередню та представницьку демократію;

- особливий спосіб реалізації прав і обов´язків учасників відносин

Існує різноманітна класифікація конституційно-правових відносин. Найпоширеніша-за їхніми суб´єктами.

2. Відносини, в котрих суб´єктами з однієї сторони держава, а з іншої-автономне утворення (ст. 134 Конституції України - "Автономна Республіка Крим є невід´ємною складовою частиною України...").

3. Конституційно-правові відносини між державними органами

4. Відносини, в яких сторонами є державні органи, депутати, об´єднання громадян, громадяни (між громадянами й органами державної влади та місцевого самоврядування -ст. 38 )

За терміном дії конституційно-правові відносини поділяються на постійні (статус громадянства, що припиняється зі смертю громадянина чи його виходом з громадянства) й тимчасові (державно-правові відносини, пов´язані з організацією та проведенням референдумів, виборів).

За цільовим призначенням розрізняють правоустановні, та правоохоронні конституційно-правові відносини.


28.02.2014; 03:15
хиты: 416
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь