пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ
КОНСПЕКТ:

I семестр:
» 58. Особисті права та обов'язки подружжя.
» 1.Право як об'єктивна категорія
» 2.Основні ознаки, властивості, характерні риси права.
» 3. Зв'язок права і держави.
» 4. Поняття та основні ознаки, що характеризують норми права.
» 5.Структура правової норми: диспозиція, гіпотеза, санкція.
» 6.Суб'єктивне та об'єктивне право, їх співвідношення.
» 7. Поняття джерела права, його різні значення.
» 8.Система джерел (форм) права
» 9. Нормативні акти як джерела права та їхня система.
» 23. Юридичні факти.
» 25. Правомірна поведінка і правопорушення.
» 26. Правопорушення як підстави юридичної відповідальності.
» 27. Склад правопорушення, зміст його елементів. 28.Види правопорушень.
» 10. Закон як основне джерело права у правовій державі.
» 11. Підзаконні нормативні акти.
» 12. Закони, підзаконні акти
» 13. Межі дії нормативних актів.
» 14. Дія нормативного акта у часі. Порядок набрання чинності актом. Зворотна сила
» 15. Дія нормативного акта у просторі.
» 16. Дія нормативного акта за колом осіб
» 17. Поняття системи права. Поняття галузі права. Поняття правового інституту.
» 18. Система законодавства
» 19. Систематизація законодавства: поняття, форми та значення.
» 20. Поняття, форми та способи реалізації норм права.
» 87. Поняття злочину та його співвідношення з іншими видами правопорушень. 88.
» 22. Поняття та структура (елементи) правовідносин: учасники, їхні суб'єктивні пр
» 29. Загальне поняття юридичної відповідальності. Мета і принципи юридичної відпо
» 31. Поняття та характерні риси цивільних правовідносин.
» 32. Специфічні риси цивільного права та його основні інститути.
» 33. Поняття цивільних правовідносин їхня структура.
» 34. Характеристика правосуб’єктності у цивільних правовідносинах (правоздатність
» 35Характеристика рівнів цивільно-правової дієздатності
» 36. Підстави виникнення зміни та припинення цивільних правовідносин.
» 37. Поняття і зміст права власності. Форми й види права власності.
» 38. Захист права власності, гарантії захисту.
» 39. Правосуб'єктність юридичної особи
» 40. Поняття та види цивільних правочинів.
» 41. Умови дійсності цивільних правочинів. Недійсність цивільних правочинів та їх
» 42. Представництво: поняття, види
» 43. Загальна характеристика представництва за законом.
» 44. Загальна характеристика представництва за юридичними документами.
» 45. Загальна характеристика комерційного представництва
» 46. Довіреність: поняття, строки та види.
» 47. Поняття зобов'язання і підстави його виникнення. Структура зобов'язання
» 48. Договір, його види.
» 49. Порядок укладання і припинення договорів.
» 50. Способи забезпечення виконання зобов'язань.
» 51. Поняття та способи припинення зобов'язань.
» 53. Поняття та характеристика сімейного права.
» 52. Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави та види
» 54. Поняття та ознаки шлюбу. Умови та порядок укладання шлюбу.
» 55. Підстави визнання шлюбу недійсним.
» 56. Шлюбний контракт, його юридичне значення.
» 57. Розірвання шлюбу: поняття, порядок та наслідки.
» 59. Майнові права та обов'язки подружжя.
» 60. Особисті права та обов'язки батьків і дітей.
» 61. Майнові права та обов'язки батьків і дітей.
» 62. Загальна характеристика трудового законодавства.
» 63. Визначення поняття трудового договору
» 64. Характеристика трудового контракту як виду трудового договору.
» 65. Випробування при прийманні на роботу
» 66. Умови розірвання трудового договору з ініціативи працівника
» 67. Умови розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
» 68. Умови розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб
» 69. Поняття робочого часу за трудовим законодавством. Види робочого часу та робо
» 70. Скорочений робочий час. Неповний робочий час.
» 71. Поняття і види часу відпочинку. Умови його використання.
» 72. Дисципліна праці та її значення
» 73. Правила накладення та застосування дисциплінарних стягнень.
» 74Матеріальна відповідальність працівника - це обов'язок працівника відшкодувати в
» 75. Підстави і умови матеріальної відповідальності за шкоду, завдану майну власн
» 76. Поняття обмеженої матеріальної відповідальності.
» 77. Характеристика адміністративного права України
» 81. Акти державного управління.
» 78. Поняття державного управління.
» 79. Характеристика суб'єктів адміністративного права.
» 80. Специфічні риси правового регулювання в адміністративному праві.
» 82. Поняття державного примусу в адміністративному праві та характеристика його
» 89. Співучасть у злочині та види співучасників.
» 90. Юридичні та процесуальні підстави кримінальної відповідальності.
» 83. Поняття адміністративного правопорушення та його відмінність від злочинів.
» 84. Види адміністративних правопорушень за сферами державного управління.
» 85. Види та зміст адміністративних стягнень.
» 86. Поняття та особливості кримінальної галузі права.
» 91. Поняття та характеристика покарань.
» 92. Обставини, що пом’якшують та обтяжують
» 93. Відповідальність неповнолітніх у кримінальному праві.


Друзья (0)
пока нету друзей
Фрунзе Галина 89
16 June 2014; 21:51
30 августа
Украина

для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь