пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Античка

7. Схарактеризуйте давньогрецький і римський варіанти античності. Продемонструйте це на прикладі аналізу художніх текстів - запам*ятайте одне - ці дві культури, як одне ціле, але римська гірше, звісно. І вуаля - у вас 5!

Давньоримська й давньогрецька цивілізації дуже подібні одна до одної. У деяких випадках їхні культури навіть можна розглядати як одну загальну греко-римську культуру. Грецька культура вплинула на розвиток римської за рахунок того, що вона розвивалася в більш ранній період часу, а римська культура успадковувала її риси, вона була їх логічним продовженням і, звичайно, додавала до неї безліч нових ознак і особливостей.. При всій єдності античної культури, її грецький і римський етапи мають свої особливості. На політичне й релігійне мислення, філософські та юридичні погляди, літературу і мистецтво Західної Європи сильніше вплинув Рим. У культурній традиції Східної Європи, в тому числі України, провідним через посередництво Візантії був грецький вплив. Особливе значення має антична філософія. У Стародавній Греції зароджується філософія як наукова теорія, розвивається система понять, ставляться і отримують своє оригінальне розв'язання основні філософські проблеми. Однією з найважливіших рис давньогрецької філософії є космологізм – розробка питань про походження Всесвіту, про природу людини.  На римській філософії найсильніше позначався грецький вплив, тут не склалося жодного оригінального напряму. Популярність отримали насамперед морально–етичні вчення. Майже офіційною доктриною римської держави став стоїцизм, який бачив мету філософії в тому, щоб вказати шлях до щастя. Видатним представником цього напряму був Сенека. Культура Давньої Греції та Давнього Риму стали основою європейської цивілізації. Звичайно, грецька й римська культури дуже схожі, але Давньогрецька відрізняється агоністичністю (змагальністю); колективізмом; антропоцентризмом (гуманізмом) – висуванням людини на перший план; завершеністю усіх жанрів культури; відкритістю культури для інших країн і культур. Давньоримській характерні патріотизм і почуття боргу; слабший, ніж у Греції, розвиток культури мови й ораторського мистецтва.Мистецтво Давнього Риму, як і Давньої Греції, розвивалося в рамках рабовласницького суспільства. Але є й відмінність: у Давній Греції – бачення реальності в її єдності крізь призму міфів; головна тема мистецтва – образ людини. У Давньому Римі – продовження традицій грецького мистецтва, перевага символіки й алегорії, аналіз явищ, розчленування цілого на частини й їх детальне зображення, більш чітке, ніж у греків, сприйняття й опис явищ, утрата відчуття цінності світобудови.  Римська цивілізація – імперська, децентралізована.


 


14.01.2014; 22:32
хиты: 358
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
античная литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь