пользователей: 28712
предметов: 12204
вопросов: 230082
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» культура
» анатомия
» психо

психо

1 класифікація методів психо
2 Емпіричні методи психології 1. Спостереження та його різновиди(виключне спостереження, щоденники матері) 2. Експеримент та його види (лабораторний, педагогічний, природній) 3. Діагностичні методи (бесіда, анкета, інтерв’ю, опитування, тести, соціометрия) 4. Методи вивчення продуктів діяльності 5. Бібліографічний 6.Біографічний (вивчення наукових джерел з певної проблеми)
3 діяльність
4 поняття про увагу
5 класифікація уваги
6 властивості уваги
7 поняття про мову та мовлення
8 види відчуттів
9 класифікація відчуттів
10 основні закономірності відчуттів.їх характ
11 поняття просприймання
12 класифікація та види сприймань
13 спостереження як вид сприйманя
14 поняття про мислення
15 мисленнєві операції: порівняння, аналіз,синтез,абстрагування, узагальнення)
16 Види мислення поділяються за змістом:наочно-дійове, наочно-образне, абстрактне мислення; за характером задач: практичне і теоретичне мислення; за ступенем новизни й оригінальності: репродуктивне(відтворювальне), творче(продуктивне) мислення.
17 види уяви: за змістом(відтворююча.творча) за активнісью
18 способи створення образів уяви
19 почуття: за змістом моральні, інтелектуальні, естетичні...за силою.пристрсті.потяги
20 здібності спеціальні і загальні
21 характер - це псих особл, структура:моральні,вольові,емоційні,інтелектуальні
22 Види мовленнєвої діяльності класифікують за такими ознаками: 1) за складністю психофізіологічних механізмів, які забезпечують процес мовлення, — хорове, ехолалічне (просте повторення), мов- лення-називання, комунікативне мовлення; 2) за рівнем планування — активне (монологічне); реактивне (діало­гічне); допоміжні види мовлення (читання письмового тексту); 3) за довільністю — (більш чи менш довільне); 4) за екстеріоризованістю чи інтеріоризованістю — усне (монолог, діалог і афективне мовлення), писемне.
31.01.2014; 11:01
хиты: 2618
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь