пользователей: 28060
предметов: 12024
вопросов: 223915
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» культура
» анатомия
» психо

культура

1 термін та поняття культура.функції культури
2 поняття ментальності та національного характеру.архетипи
3 самобутні риси духовної культури укр народу
4 ранні форми культури на українських землях
5 особливості культури кукутень-трипілля
6 особливості скіфської культури
7 міфологія давніх словян: культи.обряди.свята
8 Грецька колонізація північного Причорноморя та її культурно-історичне значення-
9 культура і релігія дохристиянської русі.перша реформа володимира
10 запровадження християнства і його вплив на розвиток русі
11 візантія і київська русь взаємозвязок традицій
12 література київської русі
13 архітектура київської русі. собор софії
14 образотворче мистецтво київської русі
15 становлення освіти і наукових знань в русі
16 музична творчість київської русі
17 характристика культурної та соц політ ситуації в гал і вол землях
18 розвиток освіти, літератури та книжної справи в гал
19 особливості архітектури живопису і худ ремесел в гал
20 поширення католицизму на укр землях в польсько-литовську добу
21 церковні братсва та їх роль у розвитку укр культури
22 освітні процеси в укр в польсько литовську добу.книгодрукування
23 мистецтво укр ренесансу
24 українська полемічна література.творчість вишенського
25 козацтво як феномен укр культури
26 українське бароко в архітектурі
27 українське бароко в образотворчому мистецтві
28 українське бароко в літературі.книгодрукування
29 церковна та культурно просвітицька діяотність п могили
30 літописання й історична література часів козацької державності
31 києво-могилянська академія духовний центр східноєвропейського православного регіону
32 іван пазепа як меценат і культурний діяч
33 барокова архітектура ковнір григорович
34 еволюціямузичного мистецтва ведельюберезовський
35 театральне мистецтво.види театральних вистав
36 філософська та літературна творчість сковороди
37 становлення нової української літератури. творчість котляревського
38 галицьке відродження. руська трійця
39 заснування та розвиток харківського та київського університетів
40 особливості романтизму в укр худ культурі
41 реалістичний дискурс в укр літературі
42 український живопис лругої половини 19 ст
43 художня творчіть тараса шевченка
44 архітектура україни 19 ст
45 українська драматургія і театр україни. театр корифеїв
46 українське музичне мистецтво 19 ст
47 українська культура на початку ХХ ст. феномен українського авангарду
48 школа бойчукістів: особливості художнього стидю
49 театр леся курбаса та світоглядний зміст його художніх інновацій
50 розстріляне відродження поезія лраматургія проза. провідні діячі та їх внесок у культурне життя
51 політика українізації і головні напрямки її здійснення в україні
52 образотворче мистецтво україни 1920-1980
53 література української діаспори
54 феномен "шістдесятників" та його світоглядне значення
55 розвиток архітектури у другій половині 20 ст
56 розвиток української професійної музичної культури в україні в 20 ст
57 українська поп-музика.творчість івасюка
58 український театр 20 ст
59 тенденції розвитку української кінематографії. феномен укр поетичного кіно
60 проблеми розвитку культури в незалежній україна
19.01.2014; 15:00
хиты: 10173
рейтинг:+75
Гуманитарные науки
история
история культуры
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь