пользователей: 28227
предметов: 12115
вопросов: 227838
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» культура
» анатомия
» психо

класифікація методів психо

 
Метод – спосіб пізнання психічних явищ, що сприяє роз’ясненню теоретичних та практичних проблем.

Класифікація:

І. Організаційні методи дослідження
1. Лонгітюдний – довготривале послідовне вивчення одних і тих же ппіддослідних.

2.Порівняльний паралельне і послідовне вивчення різних піддослідних (існує порівняльно-онтогенетичний, пат алогічний та педагогічний)

3. Комплексний – залучення до вивчення психічних явищ знань з різних областей наук.

ІІ. Емпіричні методи: (діяльність дослідника полягає у визначенні показників, критеріїв пізнання, виборі та побудові адекватних методів і процедури дослідження)
1. Спостереження та його різновиди(виключне спостереження, щоденники матері)

2. Експеримент та його види (лабораторний, педагогічний, природній)

3. Діагностичні методи (бесіда, анкета, інтерв’ю, опитування, тести, соціометрия)

4. Методи вивчення продуктів діяльності

5. Бібліографічний

6.Біографічний (вивчення наукових джерел з певної проблеми)

ІІІ. Метод обробки даних:

  1. Кількісний – це данні, котрі одержані при вимірюванні (час, або правильні відповіді)
  2. Якісний – данні котрі не можливо виміряти , вони характеризують психічні чи інші властивості елементів вибірки.
  3. V. Методи інтерпретації
  1. Структурний
  2. Генетичний


Метод – спосіб пізнання психічних явищ, що сприяє роз’ясненню теоретичних та практичних проблем.

Класифікація:

І. Організаційні методи дослідження
1. Лонгітюдний – довготривале послідовне вивчення одних і тих же ппіддослідних.

2.Порівняльний паралельне і послідовне вивчення різних піддослідних (існує порівняльно-онтогенетичний, пат алогічний та педагогічний)

3. Комплексний – залучення до вивчення психічних явищ знань з різних областей наук.

ІІ. Емпіричні методи: (діяльність дослідника полягає у визначенні показників, критеріїв пізнання, виборі та побудові адекватних методів і процедури дослідження)
1. Спостереження та його різновиди(виключне спостереження, щоденники матері)

2. Експеримент та його види (лабораторний, педагогічний, природній)

3. Діагностичні методи (бесіда, анкета, інтерв’ю, опитування, тести, соціометрия)

4. Методи вивчення продуктів діяльності

5. Бібліографічний

6.Біографічний (вивчення наукових джерел з певної проблеми)

ІІІ. Метод обробки даних:

  1. Кількісний – це данні, котрі одержані при вимірюванні (час, або правильні відповіді)
  2. Якісний – данні котрі не можливо виміряти , вони характеризують психічні чи інші властивості елементів вибірки.
  3. V. Методи інтерпретації
  1. Структурний
  2. Генетичний

30.01.2014; 21:00
хиты: 283
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь