пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

37.Характеристика вібрації.

Хар-ки вібрації є:частота коливань f,його амплітуда віброзміщення(змінення від положення рівноваги)А,швидкість(віброшвидкість)V,та прискорення(выброприскорення)а.Якщо коливання тіла близькі до гармонічних,достатньо знати частоту коливань f і одну з велечин А,V або а,тоді інші величини можна знайти,виходячи із співвідношень:

V=2pfA=vvA,м/с;a=(2pf)^2A=vv^2,м/с

Де vv-колова частота коливань,1/с;f-частота коливань,Гц;А-амплітуда віброзміщення,мм.Дія вібрація на людину оцінюється рівнем вібрації,виміряним логарифмічними одиницями-дБ:Lv=20lg(V/Vo),дБ,через рівні віброприскорення La=20lg(a/ao),дБ.Де Vo=5*10^(-8)м/с,граничне(порогове)значення віброшвидкості;ao=3*10^(-4)м/с^2,граничне значення выброприскорення.


хиты: 12
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь