пользователей: 27948
предметов: 11956
вопросов: 222061
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

35.Нормування шуму

Нормування шуму полягає в визначенні та виборі допустимих велечин характеризуючих шум,які при постійній дії на робітників,на протязі всього періоду трудової діяльності не приводять до захворювань.Нормування шуму проводять згідно двома методами:по граничному спектру та по рівню звуку в дБА.Граничний спектр(ГС)-сукупність гранично допустимих рівней звукового тиску в 9 октавних смугах частот з  середньогеометричними значеннями 31,5,63,125...8000 Гц.Нормування по граничному спектру є основним для постійного шуму при різній тривалості його дії.Нормування шуму по рівню звуку в дБА засновано на вимірюванні по шкалі А шумоміра,який імітує чутливість органу слуху до шуму різної гучності.Рівень звуку в дБА викор для орієнтовної оцінки постійного і непостійного шуму,так як при цьому не враховується його спектр.Рівень звуку повязаний з відповідним граничним спектром залежністю:дБА=ПС+5(дБ)

Шум на робочих місцях не повинен перевищувати допустимих рівней.зони з рівнем звуку вище 85 дБА повинні бути позначені знаками небезпеки.Працюючих в цих зонах адміністрація зобовязана забезпечити засобами індивід захисту.


хиты: 35
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь