пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

21Методи розрахунку відносної вологості і запиленості повітря.

Розрах. відносної вологості 1)за загальною психометричною фор-ю.φ=Рр.нас.-А(tc-tp)Pб/Pcнас*100.%.Де Рр.нас.,Рс.нас-парціальний тиск водяної бані в насичен.стані при темп.відносн.вологи і сухого термометра,мм.рт.ст.Рб-дійсний барометричний тиск .А-психометр.коефіцієнт 0.000677.tc,tp-темпер. повітр.відносно за  сухим та вологим термометр.

2)Визнвч.віднос.волог. за психометр. таблиц.проводять так:після заміру темпер. повітря  психометром,визнач.різницю в показниках сухогоtc і вологогоtp термом.∆t=tc-tp,C.Користуючись психометрич. таблицею по tp (темпер.вологого термометра)і∆t знаходять відносну вологістьφ.

3)визнач.віднос.волог.повіт.можна за l-d діаграмою.яка містить на перетині ізотерми темпер.tp і кривої що відповідає 100%вологості тобто φ=100%. Оскільки досліджуване пов.має однакову ентальпію то для знаходження точки,яка характер.на діаграмі стан досліджуваного повітря при його фактичній волозі,достатньо через раніше знайдену точку ровести пряму(l=const)яка харак.тепломісткість повітря до перетину ізотермоюtc.

Розрахунок запиленості повітря.На робочих місцях робу відбирають на рівні дихання працюючих(1.5-2м)за допом.аспіраторів з електричним приводом або ежекторних.Останні вико рис.у вибухонебез.умовах.В електрик.аспіраторах обємні швидк.повітря визнач.за показником ротаметрів(по верхньому краю поплавка)Час відбир.проби залеж.від ступеня запил.і швидкості відбирання та наважки пилу і розрахов.за форм.t=1000*a/cw.a-мін.отрібна наважка на фільтрі.с-ГДК пилу в повіт.W-швидкість відбору проб на фільтрі.Обєм повітря протягнутого через фільтр при темпер.та атмосфер.тиску в місці відбору проб знаходять згідно принятим значенням.Vt=wτ.V=Vt293P/(273+t)760.де V-обєм пов. протягнутого через фільтр,приведених до норматив. умов.P-атмосферн.тиск.t-темп.повіт.

Масова концент.пилу в повітрі.c=(m2-m1)/V.m1.2-маса фільтрів.

 

 

 


хиты: 34
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь