пользователей: 28215
предметов: 12109
вопросов: 227639
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

35.Загальна характеристика мінеральних вод та їх класифікація

До  мінеральних вод відносяться такі води, які містять у розчинному стані більше 1г/см3 мінеральних солей або не менше 0,25 г/дм3 газоподібних продуктів. Вживаються здебільшого мінеральні столові води, хоча можна готувати і штучні води шляхом розчинення в питній воді відповідних мінеральних солей. Природні мінеральні води являють собою водний розчин фізіологічно активних солей та деяких газів : вуглекислого газу, сірководню, тощо.Залежно від мінералізації, наявності специфічних біологічно активних компонентів та застосування під час вживання, або виробництво безалкогольних напоїв, мінеральні води поділяють на: природні столові, лікувально-столові, лікувально-столові змішаного типу.До природно – столових належать води з мінералізацією 1г/дм3, у складі яких не містяться мікроелементи, що мають лікувальну дію.До лікувально-столових належать води з мінералізацією від 1-1,5г/дм3 таких груп: гідрокарбонат натрієва, гідрокарбонат  хлоридна, хлоридна гідрокарбонат натрієва. До цієї групи належать такі -мінеральні води з нижчою мінералізацією за мінімального вмісту в мг/дм3 (ферум-10, арсен -0,7-1,5, ортоборна кислота-35, бром -25, мета кремнієва кислота -50, йод -5, органічних речовин, в перерахунку на вуглець  8-30).Лікувально-столові змішаного типу отримають шляхом купажування у визначеному відношенні природних вод різної мінералізації. Такі води застосовують, як за призначенням лікаря так і як столові води,але не систематично.Природні столові води поділяють на такі групи: гідрокарбонати кальцієві, натрієві, мідь натрієві; гідрокарбонатні складного катіонного складу, гідрокарбонатні сульфатні, сульфатно гідрокарбонатні складного катіонного складу.За типами:вуглекислі,сульфідні, залізисті, бромні, йодисті,радонові, з підвищеною концентрацією органічних речовин. Розлив мінеральних вод в пляшки проводять з таким розрахунком, щоб наповнення 10 пляшок відповідали їх номінальній місткості з відхиленням 3%.Наповненні пляшки  герметично закупорюють та піддають очищенню від сторонніх домішок, чистоти зовнішньої та внутрішньої поверхні, повноти заповнення, герметичності.Масова частка вуглекислого газу в мінеральній воді, які розлиті у скляні пляшки або інші екологічно чисті повинні бути не менше 0,3% і для всіх інших видів вод, для залізистих -0,4%.На кожну пляшку повинна бути наклеєна етикетка з позначеннями: мінералізація, хімічного складу, терміни зберігання, умови зберігання, позначення стандарту. Усі види мінеральних вод зберігають в закритих приміщеннях за температури 5-20С протягом 1 року, залізисті – 4 місяці.


хиты: 30
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь