пользователей: 29795
предметов: 12304
вопросов: 232439
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

III семестр:
» Grammar. Module
» Історія перекладу
» Grammar. Exam
II семестр:
» Grammar
I семестр:
» Grammar
» Українська мова

Історія перекладу

1 Історія перекладу - складова частина науки перекладознавства
2 Роль, місце і еволюція перекладацької думки в умовах різних соціально-історичних епох і культурних станів суспільства
3 3. Перші історичні відомості про переклад (Анрі Ван Оф)
4 4. Періодизація історії перекладацького досвіду
5 Перервність історії перекладу в часі і в просторі
6 6. Переклад у Стародавньому Світі: Єгипет. Свідоцтва про перекладацьку діяльність єгиптян
7 Шумер та його високорозвинена цивілізація. Згадки про перекладачів та історія виникнення писемності.
8 Вавілон - символ перекладу. Перекладацький досвід та міфи. Стародавні твори - свідоцтва перекладацької діяльності. Система письма. Персоналії.
9 9. Хетти. Давньоєврейська державність. Фінікійці. Спільність літератур
10 Далекосхідні цивілізації( Іран, Індія, Китай, Японія). Їх характеристика, перекладацька діяльність, персоналії
11 11. Лінгвістичні традиції Давнього світу
12 12. Мовознавчі дослідження Середньовіччя
13 Греко-римська античність. Загальна характеристика та вплив на наступні цивілізації. Види перекладацької діяльності, персоналії
14 14. Перекладацька та лексикографічна спадщина стародавньої Греції. Персоналії
15 15. З історії винекнення Риму та Римської імперії. Свідчення про перекладачів, поетів, письменників та їх твори. Персоналії
16 16. "Золота доба" Римської літератури. Характеристика перекладацької діяльності Цицерона Горація, Вергілія, Геллія
17 Цицерон - теоретичні роздуми щодо категорії теорії перекладу
18 Ієронім - теоретик перекладу та духовний наставник перекладачів. Головні принципи перекладу
19 19. Сірійська Вульгата. Переклад Біблії та її значення для розвитку культур та літератур світу. Згадки про переклад
20 20. Е. Доле - гуманіст, письменник, перекладач. Його внесок в історію Європейського перекладу
21 21.Характеристика перекладацької діяльності в період Середньовіччя. Переклад християеської літератури. Приклади та персоналії
22 Біблія. Унікальність перекладу та популярність. Книга, яка "говорить" на мовах Азії та Африки
23 Особливості перекладу християнської літератури в Індії та на Сході. Персоналії
24 24. Біблія. Історія створення та переклад на світову літературу. Європейські переклади християнської літератури: англійські, французькі, слов'янські
25 25. Історія та характеристика перекладу Біблії на грецьку мову. Персоналії
26 Перевод Библии латиницей. Характеристика и взгляды известных переводчиков древности и раннего средневековья и состояние переводческой деятельности. Персоналии.
27 Вплив Болгарії на перекладацьку дїяльність Русі
28 28. Значення перекладу як основного фактору формування власної оригінальної слов'янської літератури. Мовна ситуація та засоби перекладу
29 29. Дмитро Герасимов - перший неанонімний перекладач в історії перекладацької діяльноств на Русі
30 30. Максим Грек - перекладач, просвітник, філософ, культурний діяч
31 31.Єпифаній Славенецький - перекладач біблії, наукової літератури, укладач греко-слов'янського та латино-слов'янського лексиконів
32 32. Симеон Полоцький - перекладач - значне явище в слов'янській літературі 17 ст.
33 Переклад в Київській Русі у період з Х по ХІІІ ст
34 Переклад в Україні в період з XIV по XVI ст.
35 Києво-Могилянська академія і відродження перекладацької діяльності в Україні
36 4. Вільний переклад «Єнеїди» Вергілія Котляревським та початок нової єри в українському перекладі.
37 5. Переклад та перекладачі протягом кінця 19-початку 20 століття
38 Перевод в годы независимой Украины (1917-1921) и в советский период
39 Переклад та перекладачі в пост-воєнний період в Україні. Розвиток принципів вірного перекладу.
40 Переклад в Україні в останню декаду 20 століття та роль журналу «Всесвіт».
06.09.2015; 23:47
хиты: 7851
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
история лингвистики
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь