пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» История Украины

История Украины

1 1. Вступ. Предмет і завдання курсу „Історія України”. Джерела та історіографія.
2 2. Первісна доба на території сучасної України.
3 1. Вступ. Предмет і завдання курсу „Історія України”. Джерела та історіографія.
4 2. Первісна доба на території сучасної України.
5 3. Виникнення перших державних об’єднань (кіммерійці, скіфи, сармати, грецька колонізація).
6 4. Східні слов’яни. Першопочатки українства.
7 1. Київська Русь: передумови створення держави та етапи її розвитку.
8 2. Політичний устрій, економічні відносини, соціальний склад населення Київської Русі.
9 3. Причини занепаду давньоруської держави
10 4. Галицько-Волинське князівство - спадкоємець Київської Русі.
11 Загарбання українських земель феодалами сусідніх держав. Політичне життя в українських землях.
12 Соціально-економічний розвиток.
13 Козацтво в Україні. Національно-визвольний рух кінця ХVІ - першої половини ХVІІ ст.
14 Причини та характер української національної революції. Проблеми її типології, хронологічних меж та періодизації.
15 Хід національно-визвольної боротьби протягом 1648-1657 рр.
16 3. Українська Козацька держава, її виникнення та еволюція.
17 Доба Руїни.
18 Українські землі у ІІ половині ХVІІ - ХVІІІ ст.: соціально-економічний розвиток та політичне життя.
19 Українські землі у ІІ половині ХVІІ - ХVІІІ ст.: соціально-економічний розвиток та політичне життя.
20 Перерозподіл українських земель наприкінці XVIII ст. Адміністративний устрій України.
21 Соціально-економічний розвиток українських земель.
22 Основні тенденції розвитку суспільно-політичного руху на українських земляху ХІХ ст.
23 Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст. Столипінська аграрна реформа.
24 Суспільно-політичне життя України на початку ХХ. Виникнення та діяльність українських політичних партій.
25 Україна в роки Першої світової війни (1914 - 1918 рр.).
26 1. Центральна Рада та її Універсали. Проголошення УНР. Війна Радянської Росії проти УНР.
27 2. Внутрішня і зовнішня політика Української Держави П.Скоропадського.
28 3. Відновлення УНР. Державотворча діяльність Директорії.
29 4. Революція в Західній Україні. Утворення ЗУНР. Акт злуки 22 січня 1919 р.
30 5. Остаточне встановлення радянської влади в Україні. Підсумки та уроки революцій 1917-1920 рр.
31 1. Політичні та соціально-економічні перетворення в Україні у міжвоєнну добу.
32 2. Суспільно-політичне життя в Україні за часів тоталітаризму
33 3. Становище західноукраїнських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини.
34 Українські землі напередодні і на початку Другої світової війни.
35 Напад фашистської Німеччини на СРСР. Український народ у війні 1941-1945 рр.
36 Рух Опору на українських землях. Визволення України
37 Відбудова і розвиток народного господарства України (до середини 60-х років).
38 1. Суспільно-політичне та соціально-економічне життя у другій половині 60-х - першій половині 80-х рр.
39 2. Наростання кризових явищ в соціально-економічній та суспільно-політичній сферах у 1970-х - 80-х рр.
40 Україна в період перебудови (1985-1990 рр.).
41 Становлення української державності. Державотворчі процеси в Україні.
42 2. Суспільно-політичне життя. Створення багатопартійної системи
43 Процес подолання соціально-економічної кризи. Здобутки в галузі науки і освіти. Етнічний склад України.
09.02.2015; 00:09
хиты: 25820
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь