пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» История Украины

2. Суспільно-політичне життя. Створення багатопартійної системи

  
По  другому  питанню  відмітимо,  що  з  початку  90-х  рр.  Україна  відійшовши  від 
тоталітарної  однопартійності  стала  на  шлях  формування  багатопартійної  системи.  До 
головних причин, що призвели до багатопартійності можна віднести: 
- розширення демократизації суспільного життя, гласність; 
- історичне коріння багатопартійності в Українв; 
- розвиток в Україні дисидентського руху; 
- нездатність КПРС виконувати керівну роль у суспільстві, яку вона собі привласнила. 
В історії становлення багатопартійності виділяють три етапи: 
1.  1988-1989  рр.  –  створення  умов  багатопартійності.  Створення  опозиційних  до 
КПРС неформальних об‟єднань та рухів, що пізніше трансформувалися у політичні партії. В 
цей час в Україні розгортають активну діяльність Українська Демократична Спілка (УДС), 
пізніше  перейменована  в  Українську  Народно-Демократичну  Лігу  (УНДЛ),  Українська 
Гельсінська Спілка (УГС), Народний Рух України за перебудову (НРУ). 
2. 1989-1990 рр. – етап безпосереднього створення початкової багатопартійності. За 
цей час створено понад 20 партій, в які об‟єдналися понад 30 тис. осіб. 
3.  Початок  1991р.  –  серпень  1991р.  кардинальні  зміни  у  становленні 
багатопартійності. Заборона діяльності КПУ після спроби державного перевороту в Москві 
19-21  серпня  1991р.  у  зв‟язку  з  доказами  про  підтримку  керівництва  КПУ  державного 
перевороту. 
Виникнення,  становлення  й  утвердження  політичних  партій  контролюють  державні 
інституції.  Держава  гарантує  свободу  політичної  діяльності,  не  забороненої  Конституцією 
(ст..36) і Законами України (ст..15). 
На  сьогодні  в  Україні  існує  понад  100  політичних  партій,  яких  поділяють  на  праві 
(націонал-радикальні), ліві (соціалістичного та комуністичного спрямування) й центристські( 
націонал-демократичного, ліберально-демократичного, соціал-демократичного спрямування) 
Прийняття закону «Про політичні партії в Україні « (28 квітня 2001р) було викликане 
потребою сприяти процесам зміцнення й консолідації політичних партій. 
 

09.01.2014; 18:00
хиты: 283
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь