пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Дискретка

Дискретка

1 Множини. Операції над множинами
2 0сновний принцип комбінаторики. Приклади.
3 Потужність множини декартового добутку двох множин.
4 Потужність множини відображень множини X у множину У.
5 Потужність множини всіх підмножин скінченної множини.
6 Комбінації. Геометрична інтерпретація комбінацій.
7 Перестановки. Розміщення.
8 Біном Ньютона.Трикутник Паскаля.
9 Властивості біноміальних коефіцієнтів.
10 Мала теорема Ферма.
11 Перестановки з повтореннями. Приклади.
12 Комбінації з повтореннями. Приклади.
13 Застосування комбінацій з повтореннями для знаходження цілих коренів лінійного рівняння.
14 Поліноміальна теорема
15 Метод включення і виключення. Приклади.
16 Застосування методу включення і виключення в теорії чисел.
17 Функція Ейлера. Теорема про аналітичне зображення функції Ейлера
18 Мультиплікативність функції Ейлера.
19 Потужність множини сюр’єктивних відображень
20 Потужність множини інэктивних відображень.
21 Потужність множини бієктивних відображень.
22 Біноміальний ряд Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів.
23 Генератриса числової послідовності. Властивості генератрис. Приклади
24 Числа Фібоначчі та їх властивості.
25 Різницевий оператор. Його властивості
26 Анти різницевий оператор. Його властивості
27 Лінійні різницеві рівняння першого порядку
28 Лінійні однорідні різницеві рівняння другого порядку. Теорема про структуру загального розв’язку лінійного однорідного різницевого рівняння другого порядку
29 Лінійні різницеві рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами
30 Основні означення і поняття теорії графів. Приклади графів
31 Потужність множини графів N вершинами
32 Лема про рукостискання
33 Теорема про зображення графа за допомогою суми зв’язних графів. Компоненти зв’язності. Приклади.
34 Теорема про зв’язок кількості вершин, кількості ребер з кількістю компонент зв’язності графа
35 Орієнтовані графи. Графи з петлями. Приклади
36 Потужність множини орієнтованих графів з п вершинами.
37 Потужність множини орієнтованих графів з петлями, які мають N вершин
38 Ейлерові графи. Напів Ейлерові графи. Приклади
39 Лема про існування циклу графа, степінь кожної вершини якого не менше двох
40 Критерій Ейлеровості графа.
41 Критерій напівейлеровості графа
42 Теорема про існування орієнтованого циклу у зв’язному графі
43 Гамільтонові графи. Напівгамільтонові графи. Приклади.
44 Теорема Оре
45 Теорема Дірака
46 Поняття лісу та дерева. Приклади
47 Критерій дерева
48 Теорема про існування кінцевих вершин у дереві
хиты: 6820
рейтинг:+5
Точные науки
математика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь