пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Кімерійці, скіфи, сармати та інші народи на українських землях. Грецька колонізація північного Причорномор’я.

Кімері?йці - жили на території Північного Причорномор'я в X — VII століттях до н.е. і мандрували через Кавказ до Малої Азії.Першим етнічним утворенням на території України. «Уславлених кобилодойців» Кіммерійці займали значну територію між Дністром і Доном, а також Кримський і Таманський півострови. У добу проникнення греків у Північне Причорномор'я Керченську протоку називали Боспором Кіммерійським. Першими на території України, хто перейшов від осілого до кочового скотарства, а також першими, хто почав на цих землях виплавляти з болотяної руди залізо. Здійснювали широкомасштабні походи в Малу Азію, де успішно воювали з Урарту, Ассирією, Лідією. Скіфи або скити, (рідше сколоти) — група племен, які жили у VII - III ст. до н. е. на території теперішньої України, Росії та Середньої Азії, згодом, до 3 ст. н. е., в Криму і називали себе «сколотами». Відомості про скіфів засвідчують грецькі (особливо Геродот) і римські автори та археологічні знахідки. За однією зі скіфських легенд, переказаною Геродотом, скіфи були корінним населенням, згідно іншої, міграційної (її передав також Геродот) — прибули з Азії. Точки зору сучасних вчених стосовно скіфів сильно відрізняються. Серед них:Скіфи — корінний народ, нащадки зрубної культури; переселенці, які прийшли з Азії наприкінці 8 або на початку 7 ст. до н. е. і опанували надчорноморські степи, підкоривши або прогнавши місцеві племена кіммерійців.; об'єднання різних в культурному плані племен, як землеробських так і кочових, можливо навіть різних в мовному плані. Сармати (грец. ????????) — це загальна назва споріднених зі скіфами кочових іраномовних племен скотарів, що вживалася еллінськими й римськими істориками. Поділялися на:роксоланів (мешкали у Північному Причорномор'ї);сираків (Прикубання);аорсів (на схід від Дону);язигів;зі середини І століття н. е. до них додалися алани. Період з III ст. до н. е. по IV ст. н. е. в історії України має назву «сарматська доба». Своєрідною особливістю суспільного ладу сарматів, високе становище жінок в родині та суспільстві. Давньогрецькі міста Північного Причорномор'я — міста-держави, засновані греками в період VII — V столітть до н. е. на узбережжі Чорного моря в межах сучасної території України. I. Грецький період (друга половина VII — середина І ст. до н. е. Характерними рисами цієї доби були виникнення й становлення міст-держав та Боспорського царства; тісні зв'язки з материковою Грецією; II. Римський період (середина І ст. до н. е. — IV ст. н. е.). Війни понтійського царя Мітрідата VI Євпатора 


хиты: 497
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь