пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


екзамен

1 предмет метод принципи аграрного права
2 2.агр право як наука і навч дисципліна
3 .система і функції аграрного права
4 джерела агр права
5 завдання,напрями, методи регулювання с.г господарством в укр.
6 пріорітети державної аграрної політики
7 органи які здійснюють держ регулювання с.господарством. в україні
8 правове регулювання приватизації в апк
9 правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку
10 правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі
11 особливості договорв в апк, їх класифікація
12 договори щодо матеріально-технічного забезпечення аграрних товаровиробників
13 договори щодо виробничо технічного обслуговування аграрних підприємств
14 договори щодо реалізації с/г продукції
15 зміст договору оренди землі
16 зміст договору оренди землі
17 напрями і етапи земельної реформи в с.господарстві
18 поняття і склад земель с/г призначення
19 підстави виникнення і припинення прав на земельну ділянку
20 права і обов язки власників і користувачів зем.ділянок
21 правові засади і порядок паювання земель ксп
22 аграрні правовідносини, їх елементи
23 класифікація аграрних товаровиробників
24 правовий статус державного с/г підприємства
25 порівняльна характеристика фермерського господарства і особистого селянського госп
26 види господарських товариств
27 правовий статус с/г кооперативу
28 правове забезпечення якості с/г продукції і продовольчої сировини
29 законодавство про пестициди і агрохімікати.правове рег хімізації с/г.
30 правове забезпечення соціального розвитку села
31 правове регулювання окремих видів с/г діяльності
32 екологчна функція держави і екологічна політика укр.
33 поняття, предмет, об єкт екологічного права
34 метод, сиситема, приципи екологічного права
35 екологічне право, як галузь права і галузь законодавства
36 джерела екологічного права
37 міжнародні акти як джерела екологічного права
38 система органів державного управління у сфері екології
39 екологічні програми і прогнози
40 державний моніторинг довкілля
41 державний облік природних ресурсів
42 екологічна паспортизація об єктів
43 екологічні стандарти  нормативи
44 екологічне ліцензування
45 екологічна експертиза і аудит
46 право екологічної безпеки
47 екологічна безпека при поводженні з небезпечними хім. речовинами
48 ядерна та радіацна безпека
49 біологічна та генетична безпека
50 режим надзвичайної екологічної ситуації
51 правова охорона атмосферного повітря
52 правова охорона земель
53 правова охорона надр.правила користування надрами
54 правова охорона водного фонду
55 правова охорона лісофого фонду
56 правова охорона тваринного світу
57 мисливство та рибальство
58 правова охорона рослинного світу
59 правова охорона природно-заповідного фонду
60 правове регулювання поводження з відходами
61 адаптація екологічного законодавства україни до законодавства єс
62 адаптація екологічного законодавста укр до законодавства єс
хиты: 17917
рейтинг:+23
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь