пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Сімейне право

1 Цивільне процесуальне право: поняття, предмет, метод і система.
2 Цивільне процесуальне законодавство. Наука цивільного процесуального права.
3 Цивільне судочинство, його завдання, стадії та види.
4 Поняття принципів цивільного процесуального права, їх класифікація.
5 Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Підстави та передумови їх виникнення.
6 Елементи цивільних процесуальних правовідносин. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація.
7 Склад суду. Відвід судді, його наслідки.
8 Поняття сторін в цивільному процесі. Їх процесуальні права та обов’язки.
9 Процесуальна співучасть. Умови, порядок і правові наслідки заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідачів.
10 Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі.
11 Процесуальне правонаступництво, його види.
12 Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
13 Поняття представництва в суді та його види. Законні представники.
14 Особи, які можуть і які не можуть бути представниками в суді.
15 Повноваження представника в суді. Документи, що стверджують повноваження представників.
16 Поняття, значення та види цивільної юрисдикції.
17 Поняття, значення та види підсудності цивільних справ.
18 Територіальна підсудність та її види. Передача справи з одного суду до іншого.
19 Поняття процесуальних строків, їх види. Обчислення процесуальних строків.
20 Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.
21 Поняття і види судових витрат у цивільному процесі, їх значення.
22 Судовий збір: поняття, розмір, порядок сплати. Ціна позову, порядок її визначення.
23 Витрати, пов’язані з розглядом судової справи.
24 Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати.
25 Розподіл судових витрат між сторонами.
26 Поняття і види заходів процесуального примусу.
27 Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.
28 Поняття доказів, їх класифікація.
29 Поняття доказування, його стадії. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.
30 Належність і допустимість доказів.
31 Судові доручення щодо збирання доказів.
32 Порядок дослідження та оцінки доказів у цивільному процесі.
33 Підстави, способи і порядок забезпечення доказів.
34 Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідка. Особи, які не підлягають допиту як свідки.
35 Письмові докази. Речові докази, їх зберігання, огляд і повернення.
36 Висновок експерта. Порядок призначення та проведення експертизи.
37 Суть і значення наказного провадження.
38 Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу, її наслідки.
39 Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.
40 Поняття і зміст судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили та його скасування.
41 Поняття і суть позовного провадження.
42 Поняття позову, його елементи та види.
43 Форма і зміст позовної заяви.
44 Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви.
45 Відкриття провадження у справі. Правові наслідки порушення цивільної справи в суді.
46 Зустрічний позов. Форма і зміст зустрічної позовної заяви.
47 Заперечення відповідача проти позову.
48 Об’єднання та роз’єднання позовів.
49 Підстави і види забезпечення позову.
50 Мета та значення провадження у справі до судового розгляду, його завдання, зміст і процесуальний порядок.
51 Попереднє судове засідання, строк його проведення.
52 Судові повістки, їх зміст і порядок вручення.
53 Судовий розгляд як стадія цивільного процесу.
54 Підготовча частина судового розгляду.
55 Розгляд справи по суті.
56 Судові дебати.
57 Ухвалення і проголошення рішення суду.
58 Заочний розгляд справи, умови та порядок його проведення.
59 Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення.
60 Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді.
61 Зупинення провадження у справі.
62 Закриття провадження у справі.
63 Залишення заяви без розгляду.
64 Фіксування судового засідання технічними засобами.
65 Журнал судового засідання.
66 Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії.
67 Поняття і види судових рішень. Вимоги, яким повинні відповідати судові рішення
68 Зміст рішення (його складові частини)
69 Ухвали та інші процесуальні документи судів загальної юрисдикції: поняття, класифікація та процесуальний порядок їх постановлення.
70 Рішення суду.
71 Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив.
72 Поняття і суть окремого провадження. Порядок розгляду справ окремого провадження.
73 Поняття апеляційного провадження та його основні риси.
74 Право апеляційного оскарження рішення, ухвали.
75 Строки і процесуальний порядок апеляційного оскарження.
76 Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції.
77 Суть і значення касаційного оскарження.
78 Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду і процесуальний порядок його реалізації.
79 Повноваження суду касаційної інстанції.
80 Перегляд справи Верховним Судом України: поняття, підстави, порядок.
81 Перегляд справи за навовиявленими обставинами.
82 Поняття та значення виконавчого провадження. Органи, що здійснюють примусове виконання судових постанов.
83 Порядок виконання судових рішень.
84 Виконання рішень іноземних судових установ.
85 Відстрочка та розстрочка виконання. Поворот виконання.
86 Відновлення втраченого судового провадження.
87 Провадження у справах за участю іноземних осіб.
88 Відповідальність за ухилення від виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.
89 Відстрочка або розстрочка виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, постанови.
90 Учасники провадження у справах про банкрутство.
91 Розкрити правовий статус розпорядника майна.
92 Розкрити правовий статус ліквідатора.
93 Строки провадження у справах про банкрутство.
94 Порядок порушення провадження у справі про банкрутство.
95 Судові процедури, які застосовуються щодо боржника.
96 Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час крим провадж
97 Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення проц дій
98 Сутність видачі, екстрадиції особи
99 Крим провадж у порядку перейняття
100 Визнання та виконання вироків іноземних судів
101 Поняття крим-проц форми
102 Крим провадження на підставі угод
103 Крим провадж у формі приватного обвинувачення
104 Крим провадж щодо окремої категорії осіб
105 кримінальне провадження щодо неповнолітніх
106 крим провадж щодо застосування примусових заходів медичного характеру
107 крим провадж що має державну таємницю
108 крим провадж на територій диплом представництв та ін.
109 Поняття договірного режиму майна подружжя.
110 . Право батьків і дітей на майно.
111 . Порядок реєстрації шлюбу.
112 Зміна та розірвання шлюбного договору.
113 . Поняття та способи виконання аліментного обов'язку батьків.
114 . Правові наслідки подання заяви до РАЦСу про одруження.
115 Поняття, підстави та наслідки припинення шлюбу.
116 Визначення розміру аліментів на дітей.
117 Поняття недійсності шлюбу.
118 Розірвання шлюбу в адміністративному порядку.
119 Контроль органів опіки та піклування за витрачанням аліментів.
120 Встановлення недійсності шлюбу органами державної реєстрації актів цивільного стану.
121 Розірвання шлюбу в судовому порядку.
122 Припинення аліментного обов'язку.
123 Визнання шлюбу недійсним в судовому порядку.
124 Визнання розірвання шлюбу фіктивним.
125 Стягнення аліментів па дитину за минулий час.
126 Санація недійсного шлюбу.
127 Обмеження принципу свободи розірвання шлюбу.
128 Відповідальність за прострочення сплати аліментів.
129 Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду.
130 Розірвання шлюбу подружжям, яке має дітей.
131 Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дітей.
132 Правові наслідки недійсності шлюбу.
133 Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя.
134 Поняття усиновлення; суб'єкти усиновлення.
135 Поняття неукладеного шлюбу, правові наслідки.
136 Момент та наслідки припинення шлюбу.
137 Особи, які не можуть бути усиновлювачами.Таємниця усиновлення.
138 Сімейні правовідносини: характерні ознаки та підстави поділу на види.
139 Встановлення батьківства в добровільному порядку
140 недійсність усиновлення
141 спорідненість і свояцтво, їх правове значення
142 Встановлення батьківства в судовому порядку.
143 Особисті немайнові права та обов'язки подружжя за новим СК України.
144 поновлення шлюбу
145 Особи, які мають переважне право на усиновлення дітей.
146 поняття правозгідності шлюбу
147 режим окремого проживання подружжя
148 усиновлення без згоди батьків
149 класифікація юридичних фактів у сімейному праві
150 Визначення походження дитини від батьків, які перебувають в шлюбі між собою.
151 згода дитини на усиновлення
152 поняття юридичного стану в сімейному праві.
153 Визнання походження дитини при штучному заплідненні та імплантації зародку.
154 Скасування усиновлення.
155 Право особистої приватної власності дружини та чоловіка.
156 Встановлення факту батьківства.
157 Поняття опіки та піклування над дітьми.
14.11.2013; 23:06
хиты: 20999
рейтинг:+8
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь