пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


нотаріат

1 Адвокатура України
2 Права та обов'язки адвоката. Нормативна база адвокатської діяльності в Україні.
3 Види адвокатської діяльності. Адвокатська таємниця, її зміст, правове значення. Наслідки порушення, відповідальність за порушення адвокатської таємниці.
4 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті міністрів України. Порядок її утворення та повноваження.
5 Конституція України про адвокатуру. Питання захисту честі і гідності особи у Конституції України та можливості адвокатури по реалізації цих конституційних положень,
6 Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури. Адвокатське об'єднання (перевага та недоліки колективної та індивідуальної діяльності адвоката).
7 Вища атестаційна комісія адвокатури. Спілки та асоціації адвокатів України, їх статус, структура, органи.
8 Правове становище кваліфікаційно-дісціплінарних комісій адвокатури (регіональної і вищої). Дисциплінарна відповідальність адвоката.
9 Відносини адвокатури з Міністерством юстиції, з місцевими органами державного управління.
10 Участь адвоката у провадженні досудового слідства, його права та обов'язки
11 Дізнання у кримінальному процесі. Захисник і захист у цій стадії процесу
12 Участь адвоката у слідчих діях. Оскарження адвокатом дій слідчого
13 Амністія, помилування, реабілітація, їх наслідки та відмінність
14 Захист неповнолітніх у кримінальному процесі
15 Адвокат-представник у кримінальній справі. Цивільний позив у кримінальній справі
16 Ведення адвокатом допиту в суді підсудного, потерпілих, свідків, експертів
17 Клопотання адвоката під час досудового слідства. Оскарження постанов слідчого про відмову в задоволенні клопотання
18 Докази у кримінальній справі. Права адвоката по збиранню та представленню відомостей про факти. Які можуть бути використані як доказі у справі і збирання ним таких відомостей
19 Запобіжні заходи. Застава. Оскарження затримання у суді
20 Трудові спори з питань розірвання трудового договору та юридична допомога адвоката з цих питань
21 Колективні трудові спори. Юридична допомога адвоката у їх вирішенні
22 Зміст та форми позитивної заяви. Підготовка адвоката до складання позовної заяви
23 Сторони у цивільному процесі, їх права. Треті особи. Представники сторін і третіх осіб
24 Порядок визнання особи безвісно відсутньою або померлою. Робота адвоката по веденню таких справ
25 Підготовка адвоката до захисту в суді. Ведення адвокатського досьє. Заявлення клопотань та подача заяв до суду
26 Помічник адвоката, його права та обов'язки
27 Поняття нотаріату, його завдання. Джерела нотаріального процесуального права
28 Принципи нотаріального процесуального права. Нотаріальний процес та його стадії
29 Вимоги до посади нотаріуса (стажування, складання кваліфікаційних іспитів, одержання свідоцтва про право на заняття нотаріальної діяльності, присяга, інше)
30 Організація роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, посадових осіб виконкомів місцевих рад щодо вчинення норатіальних дій. Вчинення нотаріальних дій консульськими установами, нотаріальні дії, що ними вчиняються
31 Приватна нотаріальна діяльність (нотаріальний округ, робоче місце приватного нотаріуса, печатка, відповідальність за заподіяну шкоду.) Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Припинення приватної нотаріальної діяльності
32 Оплата вчинюванихнотаріальнихдій. Контроль за діяльністюнотаріусів (державних, приватних)
33 Місцевчиненнянотаріальнихдій, строки вчиненнянотаріальнихдій. Встановленняпідстави для відмови у вчиненнянотаріальнихдій. Оскарженнянотаріальнихдійабовідмова у їхвчиненні
34 Нотаріальнеділоводство
35 Загальні правила посвідченняправочинів. Якіправочини та договори підлягаютьобов'язковомунотаріальномупосвідченню
36 Посвідченняправочинів про відчуженнянерухомого майна
37 Перелікдокументів, щопідтверджують право власностігромадянчиюридичнихосіб на жилібудинки, квартири, дачі, садовібудинки, гаражі, іншенерухомемайно
38 Закон України «Про НотаріатУкраїни». Основнійогоположення
39 Вимогидодокументів. Щоподаються для вчиненнянотаріальнихдій
40 Посвідченнядоговорів про відчуженняоб'єктівнезавершеногобудівництва
41 Посвідченнядовіреностей
42 Засвідченнявірностікопій (фотокопій) документівтавиписок з них
43 Засвідченнясправжностіпідпису на документах
44 Значення та умовизасвідченнявірності перекладу. Порядок засвідченнявірності перекладу з однієїмови на іншу
45 Посвідченнязаповітів. Порядок зміни та скасуваннязаповітів
46 Нотаріальніпроцесуальнідії по підготовці та видачіСвідоцтва про право на спадщину за заповітом та за законом, свідоцтва про право власності на частку в спільномумайніподружжя
47 Посвідченняфактівбщогромадянин є живим, про перебуваннягромадянина у певномумісці. Посвідченнятотожностігромадянина з особою, зображеною на фотокартці
48 Прийняття в депозит грошовихсум. Вчиненнявиконавчихнаписівта порядок стягнення по них
49 ОсновніположенняІнструкції про порядок вчиненнянотаріальнихдійнотаріусамиУкраїнивід 03.03.2004 року
50 Накладання заборони відчуженнянерухомого майна. Зняття заборони
51 ЗастосуванняЗаконодавстваіноземних держав. Міжнародні договори
52 Посвідченняшлюбного договору.
хиты: 12350
рейтинг:+11
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь