пользователей: 28056
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Зміст рішення (його складові частини)

68. Змістрішення (йогоскладовічастини)

Стаття 215.Змістрішення суду 
1. Рішення суду складається з: 
     1) вступноїчастиниіззазначенням: 
 часу та місцяйогоухвалення; 
найменування суду, щоухваливрішення; 
прізвищ та  ініціалівсудді  (суддів  -  при   колегіальному

розгляді); 
прізвища та ініціалів секретаря судового засідання; 
імен (найменувань)  сторін та іншихосіб,  які брали участь у 

справі;
предмета позовнихвимог; 
     2) описовоїчастиниіззазначенням: 
узагальненоговикладупозиціївідповідача; 
поясненьосіб, якіберуть участь у справі; 
іншихдоказів, досліджених судом; 
     3) мотивувальноїчастиниіззазначенням: 
встановлених судом обставин і визначенихвідповідно  до  них 

правовідносин; 

мотивів, з   яких   суд  вважаєвстановленоюнаявністьабо

відсутністьфактів,  якимиобґрунтовувалисявимогичизаперечення, 

бере до увагиабовідхиляєдокази,  застосовуєзазначені в рішенні

нормативно-правовіакти; 
чибулипорушені,  не визнаніабооспорені права,  свободичи

інтереси, за захистомяких особа звернулася до суду,  а якщобули, 

то ким; 
назви, статті,  їїчастини, абзацу, пункту, підпункту закону, 

на підставіякоговирішено справу,  а такожпроцесуального закону, 

яким суд керувався; 

 4) резолютивноїчастиниіззазначенням: 
висновку суду про задоволення позову  абовідмову  в  позові

повністючичастково; 
висновку суду по сутіпозовнихвимог; 
розподілусудовихвитрат; 
     строку і порядку набраннярішенням суду законноїсили та його

оскарження. 

 


14.11.2013; 19:47
хиты: 450
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь