пользователей: 28234
предметов: 12118
вопросов: 227998
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії.

66. Порядок складання та оформленняпротоколів про окреміпроцесуальнідії.

Протокол — цепроцесуальний документ, в якомувідображається порядок вчиненняокремоїпроцесуальноїдії поза судовимзасіданням.

. Під час вчиненняокремоїпроцесуальноїдії  поза  судовим

засіданнямскладається   протокол.  При  йогоскладанніможуть

застосовуватисятехнічнізасоби. 
     2. Упротоколівчиненняокремоїпроцесуальноїдії

зазначаютьсятаківідомості: 
     1) рік, місяць, число і місцевчиненняпроцесуальноїдії; 
     2) час початку вчиненняпроцесуальноїдії;
     3) найменування  суду,  якийрозглядає  справу,  прізвище та 

ініціалисудді, секретаря судового засідання; 
     4) справа,  щорозглядається,  імена (найменування) сторін та 

іншихосіб, якіберуть участь у справі; 
     5) відомості  про  явку  осіб,  якіберуть  участь у справі, 

експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків; 
     6) відомості про роз'яснення сторонам та  іншим  особам,  які

беруть участь у справі, їхпроцесуальних прав та обов'язків; 
     7) усірозпорядженняголовуючого та постановленіухвали; 
     8) заяви і клопотаннясторін та іншихосіб, якіберуть участь 

у справі; 
     9) основнийзмістпоясненьсторін,   третіхосіб,   їх

представників та іншихосіб,  якіберуть участь у справі,  а також

показаннясвідків,  уснероз'ясненняекспертамисвоїхвисновків  і 

відповідей  на поставленіїмдодатковіпитання;  консультацій та 

висновківспеціалістів; 
     10) докази,  а в разіякщодокази не додаються до  справи,  - 

номер, дата та змістписьмовихдоказів, описдоказів; 
     11) час закінченнявчиненняпроцесуальноїдії; 
     12) іншівідомості, визначеніцим Кодексом. 
     3. Протокол повинен бути оформлений не пізнішенаступного дня 

післявчиненняокремоїпроцесуальноїдії. 
     4. Протокол приєднується до справи. 

 


14.11.2013; 19:45
хиты: 362
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь