пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Журнал судового засідання.

Стаття 22. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової

65.. Журнал судовогозасідання.

Журнал судовогозасідання — цеосновнийпроцесуальний документ, в якомувідображаютьсявсіпроцесуальнідіїучасників судового засідання.

Одночасно  з  проведеннямфіксуваннятехнічнимизасобами

секретарем судового засіданняведеться журнал судового засідання. У журналісудовогозасіданнязазначаютьсятаківідомості:      1) рік, місяць, число і місце судового засідання; 
     2) найменування суду,  якийрозглядає  справу,  прізвище  та 

ініціалисудді, секретаря судового засідання; 
     3) справа,  щорозглядається,  імена (найменування) сторін та 

іншихосіб, щоберуть участь у справі; 
     4) порядковий номер вчиненняпроцесуальноїдії; 
   5) назвапроцесуальноїдії; 
     6) час вчиненняпроцесуальноїдії; 
     7) іншівідомості, визначеніцим Кодексом. 
     3. Журнал судового  засіданняведеться  секретарем  судового 

засідання та підписується ним невідкладнопісля судового засідання

і приєднується до справи. 
 

14.11.2013; 19:44
хиты: 304
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь