пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221545
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Фіксування судового засідання технічними засобами.

64. Фіксування судового засіданнятехнічнимизасобами.

Фіксування судового засідання технічними засобами - це технічний запис розгляду справи судом за допомогою звукозаписувального технічного засобу, що включає в себе створення фонограми судового засідання.

Стаття 197.Фіксування судовогозасіданнятехнічнимизасобами
     1. Суд  під  час  судового  розглядусправиздійснюєповне

фіксування судового  засідання  за  допомогоюзвукозаписувального

технічногозасобу. 
     2. Фіксування  судового  засіданнятехнічнимзасобомздійснює

секретар судового  засіданняабо  за  розпорядженнямголовуючого

іншийпрацівникапарату  суду.  У разі неявки в судовезасідання

всіхосіб,  якіберуть участь у справі, чи в разіякщовідповідно

до  положеньцього  Кодексу  розглядсправиздійснюється судом за 

відсутностіосіб, якіберуть участь у справі, фіксування судового 

процесу  за  допомогоюзвукозаписувальноготехнічногозасобу не 

здійснюється
     3. Повнеабочастковевідтвореннятехнічногозапису судового 

засіданняздійснюється на вимогу особи,  яка бере участь у справі, 

або за ініціативою суду. 
     4. Носійінформації,  на  якийздійснювавсятехнічнийзапис

судового засідання (касета,  дискета тощо),  є додатком до журналу 

судового   засідання   і   післязакінчення  судового  засідання

приєднується до матеріалівсправи. 
     5. За клопотанням особи,  яка бере участь у справі, може бути 

за  плату  здійсненоповнеабочастковероздрукуваннятехнічного

запису судового засідання за  розпорядженнямголовуючого.  Особа, 

яка  бере  участь у справі,  має право отриматикопіюінформації з 

носія, на якийздійснювавсятехнічнийзаписцивільногопроцесу. 
     6.  Розмір  судового  збору  за  роздрукування  та  видачу  в 

електронномувиглядікопіїтехнічногозапису судового засідання

встановлюється законом.

 

 


14.11.2013; 19:44
хиты: 292
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь