пользователей: 27940
предметов: 11949
вопросов: 221698
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Залишення заяви без розгляду.

 

  1. Залишення заяви без розгляду.

Залишення заяви без розгляду - це форма закiнченняцивiльних справ без винесення судового рiшення,наслiдкомякої є можливiсть повторного зверненнядосуду з тотожнимпозовом.

Стаття 207.Залишення заяви без розгляду

     1. Суд  постановляєухвалу про залишення заяви без розгляду,
якщо:

     1) заяву подано особою,  яка не маєцивільноїпроцесуальної
дієздатності;

     2) заявувідіменізаінтересованої особи подано особою,  яка
не маєповноважень на веденнясправи;

     3) належним чином повідомленийпозивач повторно не з'явився в
судовезасідання,  якщовіднього не надійшлазаява про розгляд
справи  за йоговідсутності;

     4) спірміжтими самими сторонами,  про той самий предмет і з
тих самих підставрозглядається в іншомусуді;

     5) позивачподав заяву про залишення позову без розгляду;

     6) між сторонами  укладенодоговір  про  передачу  спору  на
вирішення  до  третейського  суду  і  відвідповідачанадійшло до
початку з'ясуванняобставин у  справі  та  перевіркиїхдоказами
запереченняпротивирішення спору в суді;

     7) особа,  в  інтересахякої у встановлених законом випадках
відкритопровадження у справі за заявоюіншої особи,  не підтримує
заявленихвимог і віднеїнадійшлавідповідназаява;

     8) провадження  у  справівідкрито  за  заявою,  поданою без
додержаннявимог, викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, та
не  булосплаченосудовийзбір і позивач не усунувцихнедоліків у
встановлений судом строк;

     9) позивач  до  закінченнярозглядусправи  покинув  судове
засідання і не подав до суду заяви  про  розглядсправи  за  його
відсутності.

     2. Особа,  заявуякоїзалишено без розгляду,  післяусунення
умов,  щобулипідставою для залишення  заяви  без  розгляду,  має
право звернутися до суду повторно.


14.11.2013; 19:43
хиты: 355
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь