пользователей: 27936
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Правове становище кваліфікаційно-дісціплінарних комісій адвокатури (регіональної і вищої). Дисциплінарна відповідальність адвоката.

8.Правове становище кваліфікаційно-дісціплінарних комісій адвокатури (регіональної і вищої). Дисциплінарна відповідальність адвоката.
Указ - Про Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури
Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.
Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна З’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України.
До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування З’їздом адвокатів України. Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обирається членами комісії шляхом голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.
Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури становить п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більше ніж два строки підряд.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія діє в складі двох
палат - атестаційної та дисциплінарної.
Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію очолює голова, який
обирається більшістю голосів від загальної кількості членів
комісії таємним голосуванням на альтернативній основі з числа
членів палат на першому засіданні комісії, що має бути скликане у
15-денний строк з часу сформування. ( Пункт 7 доповнено абзацом
згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )
Заступниками голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за
посадою є голови палат комісії. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно
з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )
Голова комісії і голови палат не можуть обіймати ці посади
більше ніж два строки підряд. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з
Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

8. Атестаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
створюється у складі 11 членів. До неї входять 4 адвокати, 4
судді, по одному представнику відповідно від Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської ради, Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласного, Київського та Севастопольського міського управління
юстиції, відділення Спілки адвокатів України.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99
від 27.01.99 )

9. Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
утворюється у складі 9 членів. До неї входять 5 адвокатів, 2
судді, по одному представнику відповідно від Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласного, Київського та Севастопольського міського управління
юстиції, відділення Спілки адвокатів України.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99
від 27.01.99 )

10. Палату кваліфікаційно-дисциплінарної комісії очолює
голова, якого обирають більшістю голосів від загальної кількості
членів палати таємним голосуванням на альтернативній основі при
вільному висуненні кандидатів з членів палати на першому її
засіданні.

1. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
2. Дисциплінарним проступком адвоката є:
1) порушення вимог несумісності;
2) порушення присяги адвоката України;
3) порушення правил адвокатської етики;
4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
3. Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.
Право порушення дисциплінарного провадження належить
голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності -
заступникові голови, який попередньо розглядає інформацію, що
стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної
відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від
нього письмового пояснення. ( Пункт 33 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 1240/99 від 30.09.99 )

34. Дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується
безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніш як через
місяць з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби адвоката або
перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніш як
через шість місяців з дня вчинення проступку.

35. Справа про притягнення адвоката до дисциплінарної
відповідальності повинна бути розглянута не пізніш як у місячний
строк з дня її порушення.

 


хиты: 545
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь